Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 25

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài tập 1 trang 89 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về hoàn cảnh chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “toàn quốc kháng chiến”

x

Thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ ta yêu cầu giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiếm soát thủ đô cho chúng.

b. Em có suy nghĩ gì về hành động của thực dân Pháp.

- Hành động của Pháp đã phản bội lại những nội dung trong Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và tạm ước (14/9/1946) mà chúng đã kí kết với chính phủ Việt Nam.

- Hành động xâm lược trắng trợn này của Pháp đã đặt nhân dân Việt Nam đứng trước 2 sự lựa chọn: hoặc tiếp tục nhân nhượng rồi trở về thân phận nô lệ như cũ; hoặc đứng lên chiến đấu bảo vệ nền độc lập, tự do vừa giành được.

Bài tập 2 trang 89-90 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về nội dung “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

x

Tất cả các ý trên đều đúng

b. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về tính chất chính nghĩa cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp của nhân dân ta.

x

Tất cả các ý trên đều đúng

Bài 3 trang 90 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy viết tiếp kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 vào 2 cột trống của bảng sau.

Mục đích

Kết quả

Ý nghĩa

- Giam chân địch ở thủ đô Hà Nội và các thành phố, thị xã

- Tạo thế trận để đi vào cuộc chiến đấu lâu dài.

- Tại Hà Nội:

+ Trong 60 ngày đêm, quân dân Hà Nội đã chiến đấu gần 200 trận, giết và làm bị thương hàng nghìn tên địch, phá hủy hàng chục xe cơ giới và 5 máy bay...

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giam chân địch trong thành phố.

- Tại các thành phố khác: quân dân Việt Nam đã bao vây, tấn công và tiêu diệt nhiều tân địch; giam châm địch trong các thành phố, thị xã trong một thời gian,...

- Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

- Làm chậm bước tiến của quân Pháp, tạo điền kiện cho nhân dân cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài.

b. Em có suy nghĩ gì về cuộc chiến đấu của quân dân ta ở thủ đô Hà Nội?

- Cuộc chiến đấu trong gần 60 ngày đêm (19/12/1946 – 17/2/1947) của quân dân Hà Nội đã gây cho địch nhiều tổn thất và là một thắng lợi có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược: giam chân địch trong thành phố một thời gian dài để hậu phương kịp thời huy động và bảo vệ lực lượng kháng chiến.

- Trong cuộc chiến đấu của quân dân Hà Nội, tinh thần chiến đấu “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” đã được phát huy cao độ.

Bài tập 4 trang 91 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy điền tiếp kiến thức về công việc chuẩn bị kháng chiến lâu dài của Đảng ta vào bảng sau đây.

TT

Công việc chuẩn bị cho kháng chiến

1

Di chuyển cơ quan trung ương, cơ sở vật chất về nơi an toàn

2

Thực hiện khẩu hiệu “vườn không nhà trống”, “tiêu thổ kháng chiến”, “phá hoại để kháng chiến”

3

vận động, tổ chức nhân dân tản cư, nhanh chóng chuyển đất nước sang thời chiến

4

Xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt (chính trị, quân sự, kinh tế...)

b. Hãy đánh dấu X vào các cột bên phải để phân biệt các công việc mà Đảng ta đã làm thuộc lĩnh vực nào?

Công việc

Chính trị

Kinh tế

Quân sự

Giáo dục

Củng cố chính quyền dân chủ nhân dân

X

Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân

X

Duy trì và phát triển sản xuất

X

Duy trì phát triển phong trào bình dân học vụ và xây dựng trường phổ thông các cấp

X

Bài tập 5 trang 91-92 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về âm mưu của Thực dân Pháp khi tiến công căn cứ địa Việt Bắc.

Phá căn cứ địa Việt Bắc.

Phá tan cơ quan đầu não kháng chiến.

Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

Dùng thắng lợi quân sự thúc đẩy việc thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thức chiến tranh.

x

Tất cả các ý trên.

b. Pháp thực hiện kế hoạch đánh Việt Bắc như thế nào? Em hãy viết tiếp các ý sau:

- Cánh quân thứ nhất: là binh đoàn quân dù do Sô-van-nhắc chỉ huy, đổ quân xuống đánh chiếm thị xã Bắc Cạn, thị trấn Chợ Mới, Chợ Đồn... vào ngày 7/10/1947

- Cánh quân thứ hai: là binh đoàn bộ binh do Bô-phơ-rê chỉ huy từ Lạng Sơn, theo đường số 4 đánh lên Cao Bằng, rồi vòng xuống Bắc Cạn theo đường số 3, bao vây Việt Bắc ở phía Đông và phía Bắc.

- Cánh quân thứ ba: là một binh đoàn hổn hợp (thủy – bộ) từ Hà Nội đi ngược sông Hồng và sông Lô, sông Gâm lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa rồi đánh vào Đài Thị, bao vây Việt Bắc ở phía Tây.

Bài tập 6 trang 92-93 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Em hãy hoàn thành bảng thống kê về chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 bằng cách viết tiếp kiến thức vào các cột bên phải.

Cách đánh

Diễn biến

Kết quả

- chia sẻ lực lượng địch để đánh

- Đánh du kích, phục kích, tập kích

- Tổ chức các trận tác chiến tập trung; dùng hình thức phục kích, tập kích là chính

- Tại Bắc Cạn ta tập kích, phục kích địch trên đường từ Bắc Cạn đến Chợ Mới, Chợ Đồn.

- Trên đường số 4: quân ta phục kích, cản bước tiến của chúng, tiêu biểu là trận phục kích trên đường Ban sao – Đèo Bông Lau

- Trên sông Lô quân ta phục kích, chặn đánh địch nhiều trận, tiêu biểu là trận phục kích tại Đoan Hùng, Khe Lau

- Buộc Pháp phải rút khỏi Việt Bắc vào ngày 19/12/1947.

- Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6000 tên địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến

- Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành trong chiến đấu.

- Buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

b. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.

x

Tất cả các ý trên đều đúng.

Bài tập 7 trang 93 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Em hãy nêu nhận xét về chính sách “dùng người Việt đánh người Việt” “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của Thực dân Pháp

- Về lí do: Thất bại trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947, kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp đã hoàn toàn phá sản → Pháp buộc phải chuyển sang thực hiện kế hoạch “đánh lâu dài” và “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”

- Về ý đồ:

+ Chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

+ Chống lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện của ta.

b. Em hãy điền tiếp kiến thức vào cột bên phải để làm rõ những công việc mà Đảng và chính phủ ta phải thực hiện nhằm phá tan âm mưu mới của địch, đẩy mạng kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.

Công việc

Nội dung

Về quân sự

- Động viên nhân dân thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích.

Về chính trị

- Tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.

- Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt tiến hành hợp nhất thành một tổ chức thống nhất – Mặt trận Liên Việt

Về ngoại giao

- Tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nước nào tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Về kinh tế

- Phá hoại kinh tế địch.

- Đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ nền kinh tế dân chủ nhân dân.

Về văn hóa – giáo dục

- Tiến hành cải cách giáo dục.

- Hướng giáo dục vào phục vụ kháng chiến và kiến quốc.

c. Em có suy nghĩ gì về những việc làm trên?

- Những việc làm trên của Đảng và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là biểu hiện sâu sắc của đường lối kháng chiến toàn dân (toàn dân đánh giặc theo khẩu hiệu “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một pháo đài”), toàn diện (triển khai đánh địch trên tất cả các mặt trận).

- Những việc làm trên có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển lực lượng kháng chiến, tạo cơ sở vững mạnh cho cả nước tiếp tục chiến đấu chống Thực dân Pháp xâm lược.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
7 4.317
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm