Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 15

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài tập 1 trang 47-48 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để thể hiện ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào cách mạng thế giới.

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

b. Quốc tế cộng sản được thành lập trên cơ sở những yếu tố nào dưới đây? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là đúng.

x

Làn sóng cách mạng dâng cao trên toàn thế giới

x

Giai cấp vô sản các nước đã bắt đầu bước lên vũ đài chính trị

x

Những lực lượng cách mạng của giai cấp vô sản tập hợp lại thành một tổ chức theo đường lối của chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Bài tập 2 trang 48 VBT Lịch Sử 9: Hãy điền các sự kiện về quá trình phát triển của phong trào cộng sản thế giới vào ô bên phải sao cho phù hợp với niên đại ở ô bên trái của bảng dưới đây.

Lời giải:

Niên đại

Sự kiện

Tháng 3/1919

Quốc tế cộng sản được thành lập tại Mát-xcơ-va

Năm 1920

Đảng Cộng sản Pháp được thành lập.

Năm 1921

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

Bài tập 3 trang 48-49 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc, dân chủ công khai ở nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Các đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ công khai:

- Mục tiêu đấu tranh: chống cường quyền, áp bức, đòi các quyền tự do, dân chủ.

- Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bộ phận Tư sản dân tộc và tầng lớp trí thức tiểu tư sản.

- Phạm vi: diễn ra trên phạm vi cả nước, song quy tụ chủ yếu ở các thành phố lớn, như: Hà Nội, Sài Gòn,...

- Hình thức đấu tranh: phong phú, đa dạng. Ví dụ như: Mít tinh, biểu tình; dùng báo chí làm vũ khí tư tưởng; thành lập các tổ chức chính trị (Đảng Lập hiến, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên,...).

- Các phong trào đấu tranh tiêu biểu: Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa (1919); đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì của Pháp (1923); đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925),...

b. Em hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng, thể hiện các hình thức đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam trong những năm 1919 – 1925.

x

Phát động các phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.

x

Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn.

x

Đấu tranh chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp.

Bài tập 4 trang 49 VBT Lịch Sử 9: Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất thể hiện tính chất cách mạng non yếu của giai cấp tư sản Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ công khai 1919 – 1925.

Lời giải:

C. Giai cấp tư sản sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp khi được chúng ban phát cho một số quyền lợi.

Bài tập 5 trang 49-50 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để thể hiện các thành phần và các tổ chức của tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam.

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

b. Hãy nối kết các thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung.

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Bài tập 6 trang 50 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy điền mốc thời gian vào cột bên trái sao cho phù hợp với sự kiện của phong trào yêu nước dân chủ công khai cho sẵn ở cột bên phải.

Thời gian

Sự kiện

Tháng 6/1924

Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện – Quảng Châu (Trung Quốc)

1925

Đấu tranh đòi nhà cầm quyền thả Phan Bội Châu

1926

Đám tang Phan Châu Trinh

b. Các phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ công khai trong những năm 1919 – 1925 nhằm mục tiêu gì?

- Mục tiêu:

+ Đấu tranh chống cường quyền, áp bức của thực dân Pháp.

+ Đòi các quyền tự do, dân chủ.

Bài tập 7 trang 50-51 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời sai về nhân tố góp phần cổ vũ, động viên phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam.

x

Đấu tranh và bãi công của công nhân Anh.

b. Hãy trình bày các cuộc đấu tranh của công nhân Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất theo thư tự thời gian dưới đây.

- Năm 1922: đấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc Kì.

- Năm 1924: bãi công của của công nhân các nhà máy dệt, nhà máy rượu, nhà máy xay xát gạo ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương,...

- Năm 1925: Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (sửa chữa và đóng tàu cho hải quân Pháp) ở cảng Sài Gòn.

Bài tập 8 trang 51 VBT Lịch Sử 9: Hãy điền vào bảng dưới dây các thông tin về sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam và ý nghĩa của nó.

Lời giải:

Thời gian

Tổ chức cộng sản

Ý nghĩa

Tháng 6/1929

Đông Dương Cộng sản đảng

- Khẳng định sự thắng thế của khuynh hướng vô sản trong phong trào cách mạng Việt Nam.

- Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 8/1929

An Nam Cộng sản Đảng

Tháng 9/1929

Đông Dương cộng sản liên đoàn

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
8 4.619
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm