Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 17

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài tập 1 trang 57 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý chỉ đây là cuộc đấu tranh phong trào cách mạng 1926 – 1927.

x

Bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định và Hải Phòng.

x

Bãi công của công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm, Phú Riềng và đồn điền cà phê Ray-na.

x

Bãi công của công nhân nhà máy cư Bến Thủy và nhà máy xe lửa Trường Thi (Vinh).

x

Bãi công của công nhân nhà máy Ba Son (Sài Gòn)

b. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý biểu hiện trình độ giác ngộ của công nhân đã được nâng lên rõ rệt.

Các cuộc bãi công của công nhân đều mang tính chất chính trị, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu liên kết đấu tranh giữa nhiều ngành, nhiều địa phương.

Bài tập 2 trang 58 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để biểu thị bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam.

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

b. Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để nói về sự hình thành của Hội Phục việt.

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài tập 3 trang 58 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hội Phục Việt qua nhiều lần đổi tên cuối cùng quyết định lấy tên là Tân Việt cách mạng Đảng, đúng hay sai? Hãy đánh dấu X vào ô trống dưới đây

x

Đúng

Sai

b. Tân Việt cách mạng Đảng bao gồm những thành phần nào dưới đây? Hãy đánh dấu X vào ô trống bên dưới ý em chọn

x

Trí thức trẻ

x

Thanh niên tiểu tư sản yêu nước

Công nhân lao động

Bài tập 4 trang 58-59 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Tân Việt cách mạng Đảng ra đời và hoạt động trong những điều kiện nào dưới đây? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý em chọn.

x

Ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên phát triển mạnh.

x

Lý luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng lớn, cuốn hút nhiều Đảng viên trẻ, tiên tiến của Tân Việt đi theo.

b. Nội bộ Tân Việt đã diễn ra cuộc đấu tranh như thế nào? cuối cùng, xu hướng nào chiếm ưu thế?

- Nội bộ Đảng Tân Việt diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng tư tưởng: vô sản và tư sản.

- Cuối cùng, xu hướng cách mạng theo khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế.

Bài tập 5 trang 59 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Cơ sở hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Quốc dân Đảng là Nam Đồng thư xã – một nhà xuất bản tiến bộ, đúng hay sai? Hãy đánh dấu X vào ô trống dưới đây.

x

Đúng

Sai

b. Hãy khoanh tròn chữ cái trước tên người sáng lập ra Việt Nam Quốc dân Đảng.

A: Nguyễn Thái Học

B: Phạm Tuấn Tài

D: Phó Đức Chính

Bài tập 6 trang 59-60 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Việt Nam Quốc dân Đảng hoạt động theo khuynh hướng và mục tiêu nào?

- Việt Nam Quốc dân Đảng là một đảng chính trị theo khuynh hướng: cách mạng dân chủ tư sản

- Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân Đảng là: Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

b. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý mà em cho là sai về thành phần Đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng.

Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, người làm nghề tự do

x

Một số nông dân khá giả hoặc địa chủ ở nông thôn

Binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.

Một số công nhân ở các hầm mỏ.

Bài tập 7 trang 60-61 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Vụ giết tên trùm mộ phu Ba-zanh của Việt Nam Quốc dân Đảng đã dẫn đến hậu quả gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý em cho là đúng.

b. Thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vây ráp, bắt gần 1000 đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng, nhiều cơ sở của Việt Nam Quốc dân Đảng bị phá vỡ.

c. Trình bày những nét chính về diễn biến của khởi nghĩa Yên Bái và dùng bút chì màu đánh dấu vào những nơi nổ ra khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng, điền tân các địa điểm đó vào lược đồ để trống dưới đây

- Diễn biến chính của khởi nghĩa Yên Bái:

+ Đêm 9/2/1930, cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng nổ ra ở Yên Bái. Cùng đêm đó, khởi nghĩa nổ ra ở Phú Thọ, Sơn Tây, sau đó là Hải Dương, Thái Bình,... ở Hà Nội cũng có ném bom vào Sở Mật thám, Sở Cảnh sát...

+ Tại Yên Bái, quân khởi nghĩa chiếm được trại lính nhưng không làm chủ được tỉnh lị nên hôm sau đã bị Pháp phản công và tiêu diệt.

+ Tại các địa phương khác, nghĩa quân cũng chỉ tạm thời làm chỉ được mấy huyện lị, nhưng sau đó nhanh chóng bị Pháp phản công, chiếm lại

→ khởi nghĩa Yên Bái thất bại, các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam Quốc dân Đảng bị bắt và bị xử tử.

- HS theo dõi lược đồ sau để điền tên các địa điểm diễn ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài tập 8 trang 61-62 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy chọn những thông tin bên phải điền vào chỗ chấm (...) ở các ô bên trái cho phù hợp về nội dung.

Ở Yên Bái: quân khởi nghĩa chiếm được trại lính, giết và làm bị thương một số sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp, nhưng không làm chủ được tỉnh lị.

Ở Hà Nội: Tổ chức đánh bom vào sở Mật thám, sở Cảnh sát

Ở các nơi khác: Nghĩa quân tạm thời làm chủ một số huyện lị, sau đó nhanh chóng bị địch chiếm lại.

b. Hãy cho biết nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Yên Bái.

- Nguyên nhân khách quan: Thực dân Pháp còn mạnh, đủ sức đàn áp một cuộc khởi nghĩa vừa đơn độc vừa non yếu như khởi nghĩa Yên Bái.

- Nguyên nhân chủ quan: Việt Nam Quốc dân Đảng vừa non yếu lại không vững chắc về tổ chức và lãnh đạo.

- Ý nghĩa:

+ Góp phần cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù của quân dân ta đối với bè lũ cướp nước và tay sai.

+ Là một cuộc khảo nghiệm về con đường cứu nước: Chứng tỏ, con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản không phù hợp với cách mạng Việt Nam, thúc đẩy phong trào cách mạng đi theo khuynh hướng vô sản.

Bài tập 9 trang 62 VBT Lịch Sử 9: Điền vào phần để trống trong bảng dưới đây các thông tin về Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng (nơi thành lập, thành phần và chủ trương hoạt động)

Lời giải:

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Tân Việt cách mạng Đảng

Việt Nam Quốc dân Đảng

Nơi thành lập

Quảng Châu (Trung Quốc)

Trung Kì (Việt Nam)

Bắc kì (Việt Nam)

Thành phần

Công nhân, trí thức, thanh niên yêu nước

Trí thức và thanh niên yêu nước

Họ sinh; sinh viên; tư sản lớp dưới; người làm nghề tự do; một số nông dân khá giả; thân hào, địa chủ; binh lĩnh, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp

Chủ trương hoạt động

Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và tay sai, giành độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam.

Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, thiết lập một xã hội bình đẳng và bác ái

Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.

Bài tập 10 trang 62-63 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu không chỉ sự bức thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản ở Việt Nam

x

Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ.

b. Hãy ghi những sự kiện diễn ra trong năm 1929 vào chỗ chấm (...) trong lược đồ dưới đây cho phù hợp với thời gian

9 – 1929

- Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập → ở Việt Nam đã có 3 tổ chức cộng sản được thành lập

8 – 1929

- An Nam Cộng sản Đảng ra đời

6 – 1929

- Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập

3 - 1929

- Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập

c. Chi bộ cộng sản đầu tiên họp ở đâu? Có bao nhiêu người? Em có thể kể tên một vài người trong số họ?

- Chi bộ cộng sản đầu tiên họp tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) vào cuối tháng 3 năm 1929.

- Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm 7 thành viên.

- Tên các thành viên:

+ Trịnh Đình Cửu

+ Ngô Gia Tự

+ Trần Văn Cung

+ Đỗ Ngọc Du

+ Nguyễn Đức Cảnh

+ Dương Hạc Đính

+ Kim Tôn

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
10 4.812
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm