Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 32

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài tập 1 trang 122 VBT Lịch Sử 9: Điền vào cột trống bên phải những kiến thức phù hợp về nhiệm vụ, mục tiêu của hai kế hoạch năm năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985):

Lời giải:

Các kế hoạch

Nhiệm vụ, mục tiêu

Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980)

- Nhiệm vụ: vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất.

- Mục tiêu:

+ Xây dựng một bước cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước.

+ Cải thiện một bước đời sống vất chất và tinh thần của nhân dân lao động.

Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)

- Nhiệm vụ: đưa nước ta phát triển thêm một bước; sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân.

- Mục tiêu:

+ Ổn định tình hình kinh tế - xã hội

+ Khắc phục tình trạng phát triển mất cân đối của nền kinh tế.

+ Đáp ứng những nhu cấp bách và thiết yếu của nhân dân.

Bài tập 2 trang 122-123 VBT Lịch Sử 9: Trong việc thực hiện kế hoạch năm năm (1976 – 1980), cách mạng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì?

Lời giải:

a. Thành tựuđạt được:

- Khôi phục, phát triển kinh tế: Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải về cơ bản được khôi phục xong và bước đầu phát triển.

- Trong cải tạo quan hệ sản xuất: được đẩy mạnh tại các vùng mới giải phóng ở Miền Nam: giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được tổ chức lại.

- Trong văn hóa, giáo dục: xóa bỏ những biểu hiện của nền văn hóa phản động; nền văn hóa mới cách mạng bước đầu được xây dựng.

b. Khó khăn, hạn chế.

- Cơ cấu kinh tế mất cân đối.

- Các mất cân đối giữa các thành phần kinh tế: Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể thua lỗ, kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể bị nghiêm cấm.

- Sản xuất phát triển chậm, năng suất lao động thấp.

- Đời sống các tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Bài tập 3 trang 123 VBT Lịch Sử 9: Trong việc thực hiện kế hoạch năm năm (1981 – 1985), cách mạng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì?

Lời giải:

a. Thành tựu đạt được:

- Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Chặn được đà giảm sút của 5 năm trước và có bước phát triển mới.

- Trong xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật: hoàn thành nhiều công trình hạ tầng cơ sở được xây dựng. Dầu mỏ được khai thác, công nghiệp Điện được manh nha.

- Trong hoạt động khoa học – kĩ thuật: được nhà nước quan tâm triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

b. Khó khăn, hạn chế.

- Những khó khăn, yếu kém của năm năm trước vẫn chưa được khắc phục.

- Chưa thực hiện được mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Bài tập 4 trang 124 VBT Lịch Sử 9: Điền vào các cột trống những số liệu phù hợp để so sánh kết quả thực hiện kế hoạch năm năm (1981 – 1985) với kế hoạch năm năm (1976 – 1980) theo những nội dung sau:

Lời giải:

Kế hoạch năm năm 1976 - 1980

Kế hoạch năm năm 1981 - 1985

Sản xuất nông nghiệp (chung)

- Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 1.9%/năm

- Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 4.9%/năm

Sản xuất lương thực

Sản lượng trung bình đạt 15.4 triệu tấn/năm

Sản lượng trung bình đạt 17 triệu tấn/năm

Sản xuất công nghiệp

- Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 0.6%/năm

- Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9.5%/năm

Thu nhập quốc dân

- Mức độ tăng trưởng bình quân 6.4%/năm

- Mức độ tăng trưởng bình quân 0.4%/năm

Bài tập 5 trang 124 VBT Lịch Sử 9: Điền kiến thức, sự kiện vào cột bên phải sao cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái về cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc của quân dân ta trong những năm 1975 – 1979.

Lời giải:

Kiến thức, sự kiện

Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

- Tháng 12/1978, Việt Nam tổ chức phản công tiêu diệt và quét sạch đội quân xâm lược (gồm 19 sư đoàn) của “Khơ-me đỏ” ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

- Đầu năm 1979, Quân đội Việt Nam phối hợp với lực lượng cách mạng Cam-pu-chia truy kích, tiến công và tiêu diệt lực lượng “khơ-me đỏ”

Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc

- 17/2/1979, Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở cuộc tấn công dọc các tỉnh biên giới nước ta (từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu).

- Quân dân Việt Nam kiên quyết đấu tranh chống lại hành động xâm lược của Trung Quốc → 18/3/1979, quân Trung Quốc buộc phải rút khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
1 416
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm