Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 2: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 2: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 2: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời. Đây đề kiểm tra cho các bạn học sinh tự luyện ở nhà, đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn so sánh, cũng như học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có quan hệ như thế nào?

A. Tân Việt chủ động vận động hợp nhất với Thanh niên.

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt.

C. Tân Việt cách mạng Đảng là tổ chức tiền thân của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

D. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động hợp nhất với thanh niên.

2. Các tổ chức cách mạng ở Việt Nam ra đời trong bối cảnh như thế nào?

A. Phong trào dân tộc, dân chủ phát triển mạnh mẽ.

B. Chủ nghĩa Mác Lê-nin chưa được truyền bá vào Việt Nam.

C. Phong trào yêu nước và cách mạng đang tạm lắng xuống

D. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh.

3. Nhà xuất bản Nam Đồng thư xã là cơ sở hạt nhân của tổ chức nào?

A. Tân Việt cách mạng đảng.

B. Việt Nam quốc dân đảng.

C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

D. Đông dương cộng sản liên đoàn.

4. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) nơi diễn ra sự kiện nào?

A. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (5/1929)

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (6/1929)

C. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3/1929)

D. Thành lập An Nam Cộng sản đảng (7/1929)

5. Đông Dương cộng sản liên đoàn được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 6 - 1929.

B. Tháng 11 - 1929.

C. Tháng 9 - 1929.

D. Tháng 7 - 1929.

6. Trong nửa sau những năm 20 của thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự trưởng thành như thế nào?

A. nhận biết được rõ ràng đâu lf kẻ thù chính của dân tộc mình.

B. trở thành một lực lượng chính trị độc lập.

C. được vũ trang bằng hệ tư tưởng lí luận của chủ nghĩa Mác Lê-nin, dưới sự lãnh đạo của một chính đảng.

D. biết tự đứng lên đấu tranh chống kẻ thù áp bức..

7. Tổ chức tiền thân của Tân Việt Cách mạng đảng là

A. Tâm tâm xã.

B. Hội Phục Việt.

C. Việt Nam Quang phục hội.

D. Nam Đồng thư xã.

8. Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng và khởi nghĩa Yên Bái đã chứng tỏ điều gì?

A. Việt Nam hoàn toàn không có khả năng đánh Pháp và thắng Pháp.

B. Sự thất bại hoàn toàn của con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam.

C. Thời cơ cho chúng ta đứng lên giành thắng lợi đã đến.

D. Chứng minh tính non yếu, lỏng lẻo của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm trước thành lập đảng.

9. Các hội viên của Tân Việt cách mạng đảng chịu tác động của hệ tư tưởng nào?

A. Chủ nghĩa Mác Lê-nin

B. Tư tưởng dân chủ tư sản

C. Hệ tư tưởng phong kiến

D. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn

10. Qúa trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

A. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

B. Đông Dương cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

C. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn

D. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 2: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

B

C

C

B

B

B

A

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 2: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm