Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á. Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Lịch sử lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Hãy chỉ ra nguyên nhân của sự thành lập tổ chức ASEAN.

A. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. (3)

B. Xu thế liên kết khu vực đang ngày càng phát triển. (1)

C. Tất cả (1), (2) và (3).

D. Thúc đẩy sự hợp tác phát triển của các nước. (2)

2. Thực dân Anh đã trao trả độc lập cho Mã Lai vào thời gian nào?

A. Tháng 8 - 1957.

B. Tháng 7 - 1948.

C. Tháng 8 - 1948.

D. Tháng 7 - 1958.

3. Vào khoảng thời gian nào, các nước Đông Nam Á lần lượt giành lại được độc lập?

A. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Đầu những năm 50 của thế kỉ XX.

D. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX.

4. Những nước nào ở Đông Nam Á đã tham gia tổ chức SEATO?

A. Thái Lan và Phi-lip-pin.

B. Lào và Phi-lip-pin.

C. Việt Nam, Thái Lan.

D. Sing-ga-po và Bru-nây.

5. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong thời kì 1965 - 1983 là 6,3%?

A. Xin-ga-po.

B. Ma-lai-xi-a.

C. Mi-an-ma.

D. Bru-nây.

6. Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các nước:

A. Cam-pu-chia, Lào

B. Mi-an-ma, Việt Nam

C. Lào, Mi-an-ma

D. Lào, Việt Nam

7. Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia được kí kết vào thời gian nào?

A. Tháng 12 - 1991.

B. Tháng 10 - 1991.

C. Tháng 9 - 1991.

D. Tháng 11 - 1991.

8. Các nước ASEAN đã kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (tháng 2 - 1976) tại

A. Ban-đa-xê-ri Bê-ga-oan. (Bru-nây).

B. Hà Nội (Việt Nam).

C. Phnom-pênh (Cam-pu-chia).

D. Ba-li (In-đô-nê-xi-a).

9. Trụ sở của tổ chức ASEAN được đặt ở

A. Răng-gun (Mi-an-ma).

B. Ba-li (In-đô-nê-xi-a).

C. Băng-Cốc (Thái Lan).

D. Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a).

10. Tháng 8 năm 1967 Tuyên bố Băng Cốc nhằm mục đích gì?

A. Hòa bình, ổn định khu vực Đông Nam Á (2)

B. Nhằm giúp đỡ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực (3)

C. Cả (1), (2), (3) đều đúng

D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội khu vực Đông Nam Á (1)

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

D

A

B

C

B

D

D

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm