Giáo án Lịch sử lớp 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Giáo án môn Lịch sử lớp 9

Giáo án Lịch sử lớp 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Lịch sử lớp 9 bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giáo án Lịch sử lớp 9 bài 4: Các nước Châu Á

Giáo án Lịch sử lớp 9 bài 6: Các nước Châu Phi

I. Mục tiêu bài học

1- Kiến thức:

  • Giúp h/s nắm được tình hình Đông Nam Á trước và sau 1945.
  • Hiểu được sự ra đời tổ chức ASEAN, vai trò của nó với sự phát triển của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

2- Tư tưởng:

Tự hào về những thành tựu đạt được của nhân dân ta và nhân dân các nước Đông Nam Á, củng cố sự đoàn kết giữa các dân tộc trong khu vực.

3- Kỹ năng:

Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ Đông Nam Á, bản đồ thế giới.

II. Thiết bị, tài liệu

Lược đồ Đông Nam Á

III. Tiến trình tổ chức dạy và học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

? Trình bày tình hình Trung Quốc từ năm 1978 đến nay?

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài mới: Bên cạnh Trung Quốc, các quốc gia Đông Nam Á đã có một quá trình đấu tranh kiên cường, bền bỉ chống lại sự xâm lược của các nước đế quốc và sau đó đã có những bước phát triển nhanh chóng về kinh tế. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể nội dung này.

* Dạy và học bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cần đạt

*Hoạt động 1

- GV: dùng bản đồ Đông Nam Á.

? Xác định trên bản đồ vị trí, đặc điểm của khu vực Đông Nam Á.

- H/s quan sát.

- Rộng 4,5 triệu Km2.

- Có 11 nước.

? Kể tên các nước thuộc Đông Nam Á?

? Cho biết tình hình của các nước Đông Nam Á trước năm 1945?

? Nêu nét nổi bật của Đông Nam Á từ 1945 – 1950?

- h/s đọc dòng chữ nhỏ SGK – tr21.

? Từ những năm 50 các nước Đông Nam Á có sự phân hoá thế nào trong đường lối đối ngoại?

- Do Mỹ can thiệp 9/1954 Mỹ – Anh – Pháp thành lập SEATO.

-Mỹ mở chiến tranh VN, Lào, Căm-Pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Miến Điện, thi hành chính sách hoà bình trung lập.

GV chuyển ý

*Hoạt động 2

? Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào?

- Trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

? Tổ chức ASEAN thành lập thời gian nào? Bao nhiêu nước tham gia? Mục tiêu.

- 8/8/1967.

- 5 nước: Ma-lai-xi-a; In-đô-nê-xi-a; Phi- líp-phin; Sin- ga-po; Thái Lan

GV: Đọc sơ lược nội dung tuyên bố Băng Cốc (1967).

- GV: Giới thiệu hình 10.

? Nền kinh tế của các nước ASEAN phát triển thế nào.

- Xin – Ga –po: kinh tế hàng năm tăng 12%.

- Thái lan:1987–1990 mỗi năm tăng 11,4 %.

- GV: đọc dòng chữ nhỏ sgk và nội dung của Hiệp ước Ba – li (1976).

*Hoạt động 3

? Sơ lược tình hình chung của Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh.

- Tình hình được cải thiện rõ rệt.

- Mở rộng tổ chức ASEAN

? Cho biết thời gian và tên nước gia nhập ASEAN trong những năm tiếp theo (từ 6 nước phát triển thành 10 nước)?

? Tại sao có thể nói từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX một chương trình mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?

- H/s thảo luận nhóm (3 phút).

- GV: gọi đại diện nhóm trả lời.

- H/s đọc dòng chữ nhỏ sgk – tr25.

- GV: tổng hợp ý.

? Việc thành lập tổ chức ASEAN có ý nghĩa thế nào.

- Lần đầu trong lịch sử 10 nước Đông Nam á cùng đứng trong một tổ chức thống nhất.

- GV: giới thiệu hình 11.

- GV: Đọc dòng chữ nhỏ SGK – tr25.

1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau 1945.

- Trước 1945, các nước Đông Nam Á, trừ Thái Lan, đều là thuộc địa của thực dân phương Tây.

- Sau 1945 Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền.

=> Giữa những năm 50 đã giành được độc lập.

- Từ những năm 1950 Mỹ can thiệp vào khu vực thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) và cuộc chiến tranh xâm luợc của Mỹ ở Việt Nam, Lào và Căm–Pu–Chia.

2. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.

- Hoàn cảnh ra đời:

+ Nhằm cùng nhau hợp tác phát triển đất nước, hạn chế ảnh hưởng của các nước bên ngoài.

- 8/8/1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia ban đầu của 5 nước.

- Mục tiêu: phát triển kinh tế, văn hoá.

- Từ những năm 70 kinh tế nhiều nước ASEAN phát triển mạnh: Sin-Ga-po; Thái Lan.

- 2/1976 ASEAN ký hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á.

3. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

- Sau chiến tranh lạnh nhất là khi vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết, tình hình Đông Nam Á được cải thiện rõ rệt. Xu hướng đầu tiên và nổi bật là mở rộng các thành viên:

- 1984 Bru-nây tham gia tổ chức ASEAN.

* Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”:

- 7/1995 Việt Nam gia nhập ASEAN.

- 9/1997 Lào, Mi – an – ma.

- 4/1999 Căm – pu – chia

- Với 10 nước thành viên, ASEAN trở thành tổ chức khu vực ngày càng có uy tín với những hợp tác kinh tế (AFTA, 1992) và hợp tác an ninh (diễn đàn khu vực ARF, 1994). Nhiều nước ngoài khu vực đã tham gia hai tổ chức trên như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mĩ…

-> Xây dựng Đông Nam Á hoà bình, ổn định và phát triển.

4. Củng cố – dặn dò

* Củng cố:

? Nêu hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

* Dặn dò:

  • Vẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này.
  • Học thuộc bài, trả lời câu hỏi sgk.
  • Làm bài tập 2 – tr25.
  • Chuẩn bị bài 6 – tr26.
Đánh giá bài viết
1 2.338
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 9 Xem thêm