Giáo án Lịch sử lớp 9 bài 6: Các nước Châu Phi

Giáo án môn Lịch sử lớp 9

Giáo án Lịch sử lớp 9 bài 6: Các nước Châu Phi được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Lịch sử lớp 9 bài 4: Các nước Châu Á

Giáo án Lịch sử lớp 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Giáo án Lịch sử lớp 9 bài 7: Các nước Mĩ Latinh

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:

Giúp h/s nắm được tình hình chung của các nước Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai: Cuộc đấu tranh giành độc lập và sự phát triển Kinh tế-xã hội. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ - Khai thác tài liệu.

3. Tư tưởng: Giáo dục h/s tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ và ủng hộ nhân dân Châu Phi.

II. Thiết bị, tài liệu

  • Bản đồ Châu Phi, Bản đồ thế giới.
  • Tư liệu lịch sử Châu Phi.

III. Tiến trình tổ chức dạy và học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

? Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? Kể tên các nước nằm trong tổ chức ASEAN.

3. Bài mới:

*Giới thiệu bài mới:

Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II đến nay, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi phát triển mạnh, hầu hết các nước châu Phi đã giành được độc lập. Nhưng trên con đường xây dựng và phát triển, các nước châu Phi còn gặp nhiều khó khăn, vấn đề chủ yếu của các nước này hiện nay là chống đói nghèo, lạc hậu … Để hiểu rõ những vấn đề trên chúng ta cùng đi tìm hiểu bài “Các nước châu Phi”.

* Dạy và học bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cần đạt

*Hoạt động 1

- GV: dùng bản đồ Châu Phi.

? Xác định trên bản đồ vị trí địa lý và đặc điểm của Châu Phi.

- H/s quan sát bản đồ.

- Lục địa lớn, rộng 30,3 triệu Km2.

- Dân số 839 triệu người (2002).

? Cho biết tình hình phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ II.

- Phong trào phát triển mạnh.

? Phong trào nổ ra sớm nhất ở đâu? Tại sao?

- Ở Bắc Phi- nơi có trình độ phát triển.

? Điểm lại những phong trào nổi bật đã tìm hiểu ở tiết 4?

? Sự kiện năm 1960, 17 nước châu Phi giành được độc lập có ý nghĩa gì?

- Hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc lần lượt bị tan rã…

?Cho biết tình hình kinh tế ở các nước Châu Phi sau khi giành được độc lập? So sánh với các Châu lục khác.

- Phát triển Kinh tế thu nhiều thành tích.

- Cuối năm 80 của thế kỷ XX, Châu phi khó khăn.

? Tại sao tình hình Kinh tế lạc hậu và không ổn định.

- Do cuộc chiến tranh sắc tộc và tôn giáo.

- Nạn dịch bệnh.

- Điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt đặc biệt là các nước ven sa mạc Sahara.

- H/s đọc dòng chữ nhỏ sgk-tr26.

? Hiện nay các nước Châu Phi đăng gặp khó khăn gì trong công cuộc phát triển Kinh tế.

- H/s thảo luận 3 phút.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

- GV: Tổng hợp ý kiến.

? Các nước châu Phi đã làm gì để phát triển kinh tế chung của khu vực?

GV giới thiệu một số tổ chức ở châu Phi để cung nhau giải quyết những khó khăn về kinh tế.

*Hoạt động 2

- GV: dùng bản đồ giới thiệu vị trí Nam Phi.

? Nêu rõ vị trí địa lý của Cộng hoà Nam Phi.

- H/s quan sát.

- Diện tích 1,2 triệu Km2.

- Dân số: 43,6 triệu người.

- 75,2 % là người da đen.

? Thực dân Hà lan đã thi hành chính sách gì khi cai trị Nam Phi?

? Em hiểu thế nào là chế độ phân biệt chủng tộc.

- Chế độ A-pác-thai.

- GV: nói rõ 70 đạo luật về phân biệt chủng tộc.

? Cuộc đấu tranh chống chế độ A-pác-thai diễn ra như thế nào? Kết quả.

- Tổ chức ANC tiến hành đấu tranh bền bỉ.

- 1993 đã thành công.

? Ai là người giữ vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh này?

- Nen-Xơn-Man-đê-la.

- GV: giới thiệu ảnh và sơ lược tiểu sử của Nen-Xơn-Man-đê-la.

? Kết quả của cuộc đấu tranh này là gì?

? Cộng hoà Nam Phi giành thắng lợi có ý nghĩa như thế nào.

- Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử.

? Cho biết vài nét về tình hình phát triển của Cộng hoà Nam Phi hiện nay?

- 1996 đưa ra chiến lược Kinh tế vĩ mô phát triển SX, cải thiện đời sống …

1. Tình hình chung.

* Chính trị:

- Sau chiến tranh thế giới thứ II phong trào chống chủ nghĩa thực dân phát triển.

- Thắng lợi của Ai cập 1953; An-giê-ri: 1962; năm 1960 – “Năm châu Phi”, với 17 nước giành độc lập.

* Kinh tế:

- Đã thu nhiều thành tựu, nhưng nền kinh tế ở nhiều nước vẫn ở tình trạng lạc hậu, đói nghèo thậm chí còn diễn ra xung đột đẫm máu.

=> Hiện nay thành lập các tổ chức để giải quyết khó khăn Kinh tế.

2. Nước Cộng hoà Nam Phi.

- Là nước nằm ở cực nam châu Phi, có dân số là 43.2 triệu người (2002), trong đó người da đen và da màu chiếm 88.8 % dân số.

- Kéo dài gần 3 thế kỷ, chế độ phân biệt chủng tộc đã thống trị cực kỳ tàn bạo đối với người da đen và da màu ở Nam Phi.

- Dưới sự lãnh đạo của “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), người da đen kiên trì đấu tranh chống chủ nghĩa A-Pac-Thai và giành được những thắng lợi lịch sử.

- Năm 1993 chế độ phân biệt chủng tộc được tuyên bố xoá bỏ.

- Tháng 4/1994 Nen-xơn Man-đê-la được bầu làm tổng thống Cộng hoà Nam Phi.

- Ý nghĩa: Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó, sau hơn 3 thế kỷ tồn tại.

- Nam Phi đang tập trung sức phát triển kinh tế và xã hội để xoá bỏ “chế độ A-pac-thai” về kinh tế.

4. Củng cố - dặn dò

* Củng cố:

? Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt Chủng tộc (A-Pac-Thai) ở cộng hoà Nam Phi dành thắng lợi có ý nghĩa gì?

? Trình bày nét chính về sự phát triển Kinh tế, xã hội ở Cộng hoà Nam Phi.

*Dặn dò:

  • Làm bài tập tr/29.
  • Học thuộc bài, trả lời câu hỏi sgk.
  • Tìm hiểu về Cu Ba.
  • Chuẩn bị bài 7 – tr29.
Đánh giá bài viết
1 1.816
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 9 Xem thêm