Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 33: Gấp một số lên nhiều lần

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 33: Gấp một số lên nhiều lần bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 31: Bảng nhân 7

Giáo án Toán lớp 3 bài 32: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 34: Luyện tập

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần (bằng cách nhân số đó với số lần).

2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để làm bài tập

3. Thái độ: HS tích cực học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ, phấn màu.

III. Các hoạt động dạy - học

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Ổn định

2.Kiểm tra

3.Bài mới

a.Giới thiệu bài

b.Hướng dẫn thực hiện gấp một số lên nhiều lần

- Biết được gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

c. Luyện tập

Bài 1:

- Biết được chị 12 tuổi.

Bài 2:

- Biết giải bài toán gấp một số lên nhiều lần.

Bài 3:

- Phân biệt nhiều hơn một số đơn vị với gấp lên một số lần.

4.Củng cố

5.Dặn dò

- Gọi 2 HS lên bảng làm.

Tính: 7 x 7 + 21 ; 7 x 4 + 32

Viết số thích hợp vào chỗ chấm?

a. 14; 21; 28; . . . ; . . .

b. 56; 49; 42; . . . ; . . .

- Nhận xét, cho điểm.

* Giờ học hôm nay chúng ta học kiến thức mới. Gấp một số lên nhiều lần

- Nêu bài toán:

- Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ.

- Vẽ đoạn thẳng AB dài 2 cm, coi đây l một phần.

- Yêu cầu HS suy nghĩ để nêu cách vẽ đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB, mà đoạn thẳng AB là 1 phần. Vậy đoạn thẳng CD là 3 phần như thế. Lưu ý vẽ đọan thẳng có hai đâu thẳng nhau (đâu A và C thẳng cột) để tiện cho việc so sánh giữa hai đoạn thẳng.

- Yêu cầu HS suy nghĩ để tìm đoạn thẳng CD.

- Giảng: hai cách tính trên đều đúng, tuy nhiên tổng 2 + 2 + 2 có thể chuyển thành phép nhân

2 x 3. Mà 2cm chính là độ dài đoạn thẳng AB, 3 chính là số lần độ dài đoạn thẳng CD gấp độ dài đoạn thẳng AB.Vậy để tìm độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần đoạn thẳng AB, ta lấy độ dài đoạn thẳng AB nhân với số lần tức là nhân với 3.

Yêu cầu HS viết lời giải của bài toán này.

- Bài toán trên thuộc dạng toán gì?

- GV nêu: Muốn gấp 2cm lên 4 lần ta làm thế nào?

- Muốn gấp 4 kg lên 5 lần ta làm thế nào?

- Vậy muốn gấp một số lên một số lần ta làm thế nào?

- Gọi HS đọc đề bài.

- Năm nay em lên mấy tuổi?

- Tuổi chị như thế nào so với tuổi em?

- Bài toán yêu cầu tìm gì?

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, gọi HS lên bảng làm.

Tóm tắt:

Em:

Chị:

- GV nhận xét, cho điểm.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, gọi HS lên bảng làm.

- GV nhận xét, cho điểm.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS đọc nội dung của cột đầu tiên.

- Số đầu cho đâu tiên là số 3. Vậy nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị là số nào? Vì sao?

- Gấp 5 lần số đã cho là số nào? Vì sao?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, gọi HS lên bảng làm.

- Muốn tìm một số nhiều hơn số đã cho một số đơn vị ta làm như thế nào?

- Muốn tìm một số gấp số đã cho một số lần ta làm thế nào?

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà ôn lại bài,chuẩn bị bài: Luyện tập.

- 2 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 HS nhắc lại đề bài toán.

- HS nghe GV hướng dẫn.

A B

+ Vẽ đoạn AB.

C D

+ Đoạn CD vẽ dài gấp 3 làn đoạn AB.

- Tìm độ dài đoạn thẳng CD:

2 + 2 + 2 = 6 (cm)

2 x 3 = 6 (cm)

- 1 HS lên bảng làm.

Bài giải

Đoạn thẳng CD dài là:

2 x 3 = 6 (cm)

Đáp số: 6 cm

- Bài toán trên thuộc dạng toán gấp một số lên nhiều lần.

- HS thực hiện: 2 x 4 = 8(cm)

- HS thực hiện: 4 x 5 = 20(kg)

- Ta lấy số đó nhân với số lần.

- 1 HS đọc.

- Năm nay em 6 tuổi.

- Tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.

- Bài toán yêu cầu tìm tuổi chị.

- Bài toán thuộc dạng toán gấp một số lên một số lần.

- 1 HS lên bảng làm

Bài giải

Năm nay, tuổi của chị là:

6 x 2 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.

- Lớp nhận xét, sửa sai.

- 1 HS đọc.

- HS trả lời.

- 1 HS lên bảng làm bài.

Bài giải

Mẹ hái được số quả cam là:

7 x 5 = 35(quả)

Đáp số: 35 quả cam

- Lớp nhận xét, sửa sai.

- 1 HS đọc.

- Bài toán yêu cầu chúng ta viết số thích hợp vào ô trống:

- 1 HS đọc: Số đã cho; nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị; gấp 5 lần số đã cho.

- Là số 8, vì 3 + 5 = 8

- Gấp 5 lần số đã cho là số 15 vì 3 x 5 = 15

- HS nối tiêp nhau lên bảng làm.

Số đã cho

3

4

7

5

0

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị

8

9

12

10

0

Gấp 5 lần số đã cho

15

20

35

25

0

- Muốn tìm một số nhiều hơn số đã cho một số đơn vị ta lấy số đó cộng với phần hơn.

- Muốn tìm một số gấp số đã cho một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm