Giáo án Toán lớp 3 bài 75: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 75: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 73: Giới thiệu bảng nhân

Giáo án Toán lớp 3 bài 74: Giới thiệu bảng chia

Giáo án Toán lớp 3 bài 76: Luyện tập chung

I. Mục tiêu

  • Biết làm tính nhân, tính chia (bước đầu làm quen với cách viết gọn) và giải toán có hai phép tính.
  • Bài tập cần lầm: 1 (a, c); 2 (a, b, c); 3, 4.

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. BÀI CŨ

- Gọi hs nêu cách tìm thương từ bảng chia.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. BÀI MỚI

* Giới thiệu bài: bài học hôm nay các em sẽ luyện tập về kĩ năng tính chia và bước đầu làm quen với cách viết gọn.

Hướng dẫn thực hành

Bài 1: Đặt tính rồi tính trong hai trường hợp.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 2 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 2: Đặt tính rồi tính theo mẫu

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở: bài a, b, c

- Gọi 3 hs lên bảng làm 3 bài.

Nhận xét , chữa bài , tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- GV vẽ sơ đồ đoạn thẳng lên bảng như SGK.

- Hướng dẫn hs từng bước.

Bước 1: Đã biết quãng đường AB là 172m. Tìm quãng đường BC. Biết BC gấp 4 lần AB.

Bước 2: biết quãng đường AB và biết quãng đường BC. Tìm quãng đường AC.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

Bài 4:

- Gọi hs đọc yêu cầu bài tập.

- Nhắc hs tiến hành theo 2 bước.

Bước 1: Tìm số chiếc áo len đã dệt.

Bước 2: Tìm số chiếc áo len phải dệt.

- Yêu cầu hs làm bài vào vở.

- Gọi hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

Bài 5: HS tính tổng độ dài của bốn số.

- Gọi hs nêu kết quả.

- Nhận xét, tuyên dương.

IV. Củng cố, dặn dò.

- GV + HS hệ thống bài học.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà áp dụng chia theo cách viết gọn và chuẩn bị cho bài sau.

- 2 hs nêu trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét.

- Lắng nghe

Bài 1

- Cả lớp làm vài vào vở.

- 2 hs lên bảng làm mỗi em một bài.

213

3

639

208

4

832

- Nhận xét bài của bạn trên bảng.

Bài 2

- Cả lớp quan sát GV phân tích mẫu theo cách viết gọn.

- 3 hs lên bảng làm mỗi em một bài.

a

Bài 3

- 1 hs đọc đề bài toán trước lớp, cả lớp đọc thầm SGK.

- Quan sát và vẽ sơ đồ đoạn thẳng.

- HS thực hiện phép tính: 172 x 4 = 688 (m)

- HS thực hiện phép tính: 172 + 688 = 860 (m)

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 1 hs lên bảng làm bài.

Bài giải

Quãng đường BC dài là:

x 4 = 688 (m)

Quãng đướng AC dài là:

+ 688 = 860 (m)

Đáp số: 860m.

Bài 4

- 1 hs đọc yêu cầu trước lớp cả lớp đọc thầm SGK.

- HS thực hiện phép tính: 450 : 5 = 90

(chiếc)

- HS thực hiện phép tính: 450 – 90 = 360 (chiếc)

- Cả lớp làm bào vào vở.

- 1 hs lên bảng làm bài .

Bài làm

Số chiếc áo len đã dệt là:

450 : 5 = 90 (chiếc)

Số chiếc áo len còn phải dệt là:

450 - 90 = 360 (chiếc)

Đáp số: 360 chiếc áo len.

-HS theo dõi nhận xét

- 2 hs nêu kết quả, trước lớp, cả lớp nhận xét.

*3 + 4 + 3 + 4 = 14cm

*3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4 = 12cm

- 1, 2 hs nêu nội dung bài học.

- Lắng nghe về nhà thực hiện.

Đánh giá bài viết
1 445
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm