Giáo án Toán lớp 3 bài 101: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 101: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 99: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 100: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 102: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

I. Mục tiêu: Giúp HS:

  • Biết cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm đều có 4 chữ số.
  • Củng cố về việc thực hiện phép cộng các số có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính.
  • Rèn kĩ năng làm tính, giải toán.
  • GD tính cẩn thận và lòng yêu thích môn học.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3, 4 trang 103.

II. Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Kiểm tra bài tập 1, 3/ 102

+ Nhận xét và cho điểm học sinh.

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài: Luyện tập

* Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập

Bài tập 1:

+ Viết phép tính lên bảng

4000 + 3000 = ?

Nhẩm : 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn

vậy: 4000 + 3000 = 7000

Bài tập 2.

+ Đề bài Y/c làm gì?

+ HS nêu cách cộng nhẩm sau đó tự làm bài

+ Học sinh tự làm bài.

- GV nhận xét, ghi điểm

Bài tập 3.

+ Gọi học sinh đọc yêu cầu của đề bài và tự thực hiện theo yêu cầu bài tập.

Bài tập 4.

+ Gọi học sinh đọc đề bài.

+ Yêu cầu học sinh tóm tắt bằng sơ đồ và giải bài toán.

3. Hoạt động 2: Củng cố và dặn dò:

+ Nhận xét tiết học

+ Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài.

+ Lớp theo dõi và nhận xét.

+ Nghe Giáo viên giới thiệu bài.

+ Học sinh theo dõi.

+ Nhẩm và nêu kết quả: 4000+3000= 7000

+ Học sinh tự làm bài, sau đó gọi 1 học sinh chữa bài miệng trước lớp.

5000 + 1000 = 6000

6000 + 2000 = 8000

4000 + 5000 = 9000

8000 + 2000 = 10000

- Tính nhẩm (theo mẫu)

Mẫu:6000 + 500 = 6500

300 + 4000 = 4300

2000 + 400 = 2400

600 +5000 = 5600

9000 + 900 = 9900

7000 + 800 = 7800

- Đặt tính rồi tính:

++b) ++

6779 6284 7461 7280

+ Học sinh đọc đề bài SGK / 103.

432 lít

Buổi sáng: ? lít

Buổi chiều

Bài giải

Số lít dầu cửa hàng bán được trong buổi chiều

432 2 = 864 (lít)

Số lít dầu cửa hàng bán cả hai buổi

432 + 864 = 1296 (lít)

Đáp số: 1296 lít.

Đánh giá bài viết
1 566
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm