Giáo án Toán lớp 3 bài 117: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 117: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 115: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 116: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 118: Làm quen với chữ số La Mã

I/ Mục tiêu

  • Biết nhân, chia số có 4 CS với số có 1CS.
  • Vân dụng giải bài toán có hai phép tính.
  • BT cần làm: 1, 2, 4. HSKG hoàn thành tất cả các BT đúng thời gian quy định.

II. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:

- Gọi hai em lên bảng làm BT1; một em làm BT2 (trang 120).

- Nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài:

*Hướng dẫn HS luyện tập - thực hành:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.

- Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở.

- Mời 3HS lên bảng thực hiện.

- Giáo viên nhận xét chữa bài.

- Yêu cầu từng cặp đổi vở chéo để KT bài nhau.

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 2.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Mời 3 học sinh lên bảng giải bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: (HSKG)

- Gọi học sinh đọc bài 3.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Yêu cầu HS đổi vở chéo để KT.

Bài 4:

- Gọi học sinh đọc bài 4.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

3.Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà xem lại các BT đã làm.

- 2 em lên bảng làm bài tập 1.

- 1 em làm bài tập 2.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Ba học sinh lên bảng thực hiện, lớp bổ sung.

821 x 4 = 3284

3284 : 4 = 821

1012 x 5 = 5060

5060 : 5 = 1012

1230 x 6 = 7380

7380 : 6 = 1230

- Đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

- Một em đọc yêu cầu bài.

- Lớp thực hiện làm vào vở.

- Ba học sinh lên bảng giải bài, lớp nhận xét chữa bài.

- Một em đọc bài toán.

- Cả lớp cùng GV phân tích bài toán và làm bài vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung:

Giải:

Số quyển sách 5 thùng có là:

306 x 5 = 1530 (quyển)

Số quyển sách mỗi thư viện là:

1530 : 9 = 170 (quyển)

Đ/S: 170 quyển

- Một em đọc bài toán.

- Cả lớp cùng GV phân tích bài toán và làm bài vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung:

Giải:

Chiều dài sân vận động là:

95 x 3 = 285 (m)

Chu vi sân vận động là:

(285 + 95) x 2 = 760 (m)

Đ/S: 760 m

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.

Đánh giá bài viết
1 402
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm