Giáo án Toán lớp 3 bài 93: Các số có bốn chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 93: Các số có bốn chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 91: Các số có bốn chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 92: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 94: Các số có bốn chữ số

I. Mục tiêu

  • Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0) và nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng nào đó của số có bồn chữ số
  • Tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số.
  • Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3.

II/ Đồ dùng dạy học: Kẻ sẵn bảng ở bài học như SGK (không ghi số).

III/ Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ :

- Gọi hai em lên bảng làm bài tập.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

* Giới thiệu số có 4 chữ số, các trường hợp có chữ số 0.

b) Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Mời HS nêu miệng kết quả.

- Nhận xét chữa bài.

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để KT, chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 3.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

c) Củng cố - Dặn dò:

- Đọc các số sau: 6017; 5105; 3250.

- Về nhà xem lại các BT đã làm.

- 2 em lên bảng làm BT 3b và BT4 tiết trước.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

*Lớp theo dõi giới thiệu

-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.

- Một em nêu yêu cầu bài tập.

- Cả lớp làm bài.

- 3 HS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét bổ sung.

- Một em nêu yêu cầu bài.

- Cả lớp làm vào vở.

- Đổi chéo vở để KT.

- Một học sinh lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.

a/ 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5251

b/ 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014.

- Một học sinh đọc đề bài 3.

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- Hai em lên bảng thi đua điền nhanh, điền đúng các số thích hợp vào ô trống để được một dãy số sau đó đọc các số có trong dãy số.

- 2HS đọc số.

Đánh giá bài viết
1 911
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm