Giáo án Toán lớp 3 bài 156: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 156: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 154: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 155: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 157: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

I/ Mục tiêu

  • Biết đặt tính và nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số.
  • Biết giải toán có phép nhân (chia).
  • Bài tập cần làm: 1; 2; 3.

II/ CHUẨN BỊ:

  • Bảng phụ viết BT2, BT3.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1- Ổn định:

2- Bài mới:

a) Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay giúp các em kĩ năng thực hiện các phép tính và giải tóan.

b) Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

Nhận xét-sửa chữa

Bài 2: Làm vào vở

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu và phân tích đề.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

Nhận xét- sửa chữa

Bài 3:

- Cho HS đọc đề bài và tự làm

Nhận xét

3. Củng cố, dặn dò:

- GV tổng kết tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.

- 4 HS làm bài trên bảng. Cả lớp làm vào vở

a) 10715

b) 21542

x 6

x 3

64290

64626

- HS làm bài vào vở

Giải

Số bánh nhà trường đã mua

105 4 = 420 (cái)

Số bạn nhận bánh

420 : 2 = 210 (bạn)

Đáp số: 210 bạn

HS làm bài.

Giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 3 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 4 = 48 (cm2)

Đáp số: 48 cm2

Đánh giá bài viết
1 338
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm