Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 73: Giới thiệu bảng nhân

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 73: Giới thiệu bảng nhân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 71: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 72: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 74: Giới thiệu bảng chia

I. Mục tiêu

  • Biết cách sử dụng bảng nhân.
  • Củng cố bài toán gấp một số lên nhiều lần
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

GV: Bảng nhân như trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. BÀI CŨ

- Gọi 2 hs lên bảng đặt tính rồi tính:

260 : 2 =

361 : 3 = ? , cả lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. BÀI MỚI

* Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ hiểu về bảng nhân và biết cách sử dụng nó đồng thời làm các bài tập có liên quan.

Hoạt động 1: Giới thiệu cấu tạo bảng nhân.

- Hàng đầu tiên gồm 10 số từ 1 đến 10 là các thừa số.

- Cột đầu tiền gốm 10 số từ 1 đến 10 là các thừa số.

- Ngoài hàng đầu tiên và cột đầu tiên, mỗi số trong một ô là tích của hai số mà một số ở hàng cột và một số ở cột tương ứng.

- Mỗi hàng ghi lại một bảng nhân: hàng 2 là bảng nhân 1, hàng 3 là bảng nhân 2, … hàng 11 là bảng nhân 10.

Hoạt động 2: Cách sử dụng bảng nhân

- GV nêu VD: 4 x 3 = ?

- Tìm số 4 ở cột đầu tiên; tìm số 3 ở hàng đầu tiên; đặt thước dọc theo hai mũi tên gặp nhau ở ô số 12. Số 12 là tích của 4 và 3. Vậy 4 x 3 = 12.

- Y/C hs thực hiện theo cặp từng phép tính cụ thể.

Hoạt động 3: Thực hành

Bài 1

- Yêu cầu cả lớp sử dụng bảng nhân để tìm hai số.

- Gọi hs nêu kết quả tìm được.

- GV nhận xét chữa bài và nêu lại cách tìm tích.

Bài 2:

- Gọi hs nhắc lại cách tìm thừa số chưa biết.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở, sau đó y/c hs nêu miệng tiếp nhau các phép tính

Bài 3:

- Yêu cầu cả lớp đọc kĩ đề toán.

- GV tóm tắt lên bảng.

- Nhắc hs bài toán này có thể giải theo 2 cách.

- Gọi hs lên bảng làm bài

* Đối với học sinh khá, giỏi GV hướng dẫn các em thêm cách 2.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm

IV.Củng cố, dặn dò

- Gọi hs nêu cách tra bảng nhân.

- Nhận xét tiết học

- Dặn hs về nhà xem lại bài, có thể kẻ một bảng nhân để sừ dụng lâu dài trong cuộc sống và chuẩn bị cho bài sau.

- 2 hs lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Lắng nghe

- Quan sát, theo dõi GV giới thiệu bảng nhân.

- Quan sát, theo dõi, lắng nghe GV hướng dẫn cách sử dụng bảng nhân.

- HS thực hiện theo cặp

- Cả lớp thực hiện.

- 3 hs nêu kết quả , mỗi em nêu 1 bài.

6 x 7 = 42; 7 x 4 = 28; 8 x 9 = 72

- 1 hs nêu: Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- 1 hs đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm SGK.

- HS quan sát và vẽ tóm tắt vào vở.

- HS suy nghĩ giải 1 trong hai cách.

- 2 hs lên bảng làm bài, mỗi em một cách

*Cách 1

Số huy chương bạc là:

x 3 = 24 (tấm)

Tổng số huy chương là:

8 + 24 = 32 (tấm)

Đáp số : 32 tấm huy chương

*Cách 2

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Tổng số huy chương là:

8 x 4 = 32 (tấm)

Đáp số: 32 tấm huy chương.

- Theo dõi nhận xét bài bạn

- 2,3 hs nêu trước lớp.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm