Giáo án Toán lớp 3 bài 116: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 116: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 114: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 115: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 117: Luyện tập chung

I/ Mục tiêu

  • Có kĩ năng thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (trường hợp có chữ số 0 ở thương)
  • Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.
  • BT cần làm: 1, 2(a, b), 3 và 4.

II. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Kiểm tra:

- Gọi hai em lên bảng làm BT1; một em làm BT2 (trang 119).

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Hướng dẫn HS làm bài luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.

- Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở.

- Mời 3HS lên bảng thực hiện.

- Giáo viên nhận xét chữa bài.

- Yêu cầu từng cặp đổi vở chéo để KT bài nhau.

Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Mời hai học sinh lên bảng giải bài.

- Y/c lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3:

- Gọi học sinh đọc bài 3.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

Bài 4: - Gọi một học sinh đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu cả lớp làm bài cá nhân.

- Gọi 1 số em nêu miệng kết quả.

- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.

3. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà xem lại các BT đã làm.

- 2 em lên bảng làm bài tập 1.

- 1 em làm bài tập 2.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Ba học sinh lên bảng thực hiện, lớp bổ sung.

- Đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

- Một em đọc yêu cầu bài.

- 2 em nêu lại cách tìm thừa số chưa biết.

- Lớp thực hiện làm vào vở.

- Hai học sinh lên bảng giải bài, lớp nhận xét chữa bài.

a / x x 7 = 2107 b/ 8 x x = 1640

x = 2107:7 x = 1640 : 8

x = 301 x = 205

- Một em đọc bài toán.

- Cả lớp cùng GV phân tích bài toán và làm bài vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung:

Giải :

Số kg gạo cửa hàng đã bán là:

2024 : 4 = 506 (kg )

Số kg gạo cửa hàng còn lại:

2024 – 50 6 = 1518 (kg)

Đ/S: 1518 kg

- Một em nêu yêu cầu của bài: Tính nhẩm.

- Cả lớp tự làm bài.

- Một số học sinh nêu miệng kết quả nhẩm, cả lớp nhận xét bổ sung.

6000 : 2 = 3000

8000 : 4 = 2000

9000 : 3 = 3000

10000 : 5 = 2000

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.

Đánh giá bài viết
2 604
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm