Giáo án Toán lớp 3 bài 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 67: Bảng chia 9

Giáo án Toán lớp 3 bài 68: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 70: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

I. Mục tiêu

Biết đặt tính và tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư).

Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và giải bài toán có liên quan đến phép chia.

* Bài tập cần làm: 1 (cột 1, 2, 3); 2, 3.

II. Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. BÀI CŨ

-Gọi hs đọc thuộc bảng chia 9.

- Nhận xét , tuyên dương.

2. BÀI MỚI

* Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ thực hiện chia số có hai chữ số cho số có một chữ số và giải toán có lời văn.

Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

- - GV nêu phép chia 72 : 3 = ? gọi hs nêu cách thực hiện phép chia như phần bài học. Tương tự làm bài 65 : 2 = ?

- Gọi hs nhắc lại cách thực hiện từng phép chia.

Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1:

- Gọi 3 hs lên bảng làm phần a và nêu cách thực hiện phép chia

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

- Gọi 3 hs khác lên bảng thực hiện phần b và nêu cách thực hiện phép chia.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 2

- Gọi HS đọc đề toán.

- Mỗi giờ có mấy phút?

- Muốn biết 1/5 giờ có mấy phút ta làm thế nào?

- Gọi 1 em lên giải, lớp giải vào vở

- Gọi HS nhận xét bài bạn

Bài 3:

- Yêu cầu hs đọc kĩ đề bài và cho biết bài toán cho ta biết gì? hỏi ta tìm gì?

- - Yêu cầu hs làm bài vào vở.

- - Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

IV.Củng cố, dặn dò

- Gọi vài hs nêu lại cách thực hiện phép chia của bài tập 1.

- Nhận xét tiết học.

- - Dặn hs về nhà làm bài tập ở VBT và chuẩn bị cho bài sau.

- 3 ,4 hs đọc thuộc trước lớp.

- Nhận xét bạn vừa đọc.

- Lắng nghe.

- Quan sát GV thực hiện trên bảng, theo dõi phần bài học SGK.

- Vài hs nhắc lại cách thực hiện phép chia như phần bài học.

- 3 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

- HS nhận xét chữa bài

- HS nêu cách thực hiện phép chia, dựa vào phần bài học.

- 3 hs khác lên bảng làm bài và nêu cách thực hiện phép chia, cả lớp làm bài vào vở.

- Một số hs nêu lại cách thực hiện phép chia.

Bài 2

- 1 em đọc bài, lớp theo dõi

- 60 phút

- Ta lấy 60 : 5

- 1 em lên giải, lớp giải vào vở

Bài giải:

1/5 giờ có số phút là:

60 : 5 = 12 (phút)

Đáp số: 12 phút.

- 1 em nhận xét bài bạn

Bài 3:

- - 1 hs đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm SGK.

- - Bài toán cho ta biết: có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi may được bao nhiêu bộ và dư mấy mét vải.

- - Cả lớp làm bài vào vở.

- 1 hs lên bảng làm bài

Bài giải

Số bộ quần áo may được là:

31 : 3 = 10 bộ (dư 1m)

Vậy may được 10 bộ quần áo và còn dư 1m vải.

Đáp số: 10 bộ quần áo, thừa 1m vải.

- - Một số hs nhắc lại cách thực hiện phép chia ở bài 1.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Đánh giá bài viết
3 804
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm