Giáo án Toán lớp 3 bài 122: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 122: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 120: Thực hành xem đồng hồ

Giáo án Toán lớp 3 bài 121: Thực hành xem đồng hồ

Giáo án Toán lớp 3 bài 123: Luyện tập

I/ Mục tiêu

  • Biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
  • BT cần làm: bài 1, bài 2.
  • HSKG hoàn thành BT3.

II. Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:

- Gọi một em lên bảng làm BT3.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

Hoạt động 1: Khai thác nội dung

* Hướng dẫn giải bài toán 1.

- Nêu bài toán.

- Gọi HS đọc lại bài toán.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết mỗi can có bao nhiêu lít mật ong ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài vào nháp.

- Gọi 1HS lên bảng trình bày bài giải.

- GV nhận xét chữa bài

* Hướng dẫn giải bài toán 2:

- Hướng dẫn lập kế hoạch giải bài toán

+ Biết 7 can chứa 35 lít mật ong. Muốn tìm một can ta làm phép tính gì ?

+ Biết 1 can 5 lít mật ong, vậy muốn biết 2 can chứa bao nhiêu lít ta làm thế nào?

+ Vậy khi giải "Bài toán có liên quan đến việc rút về đơn vị" ta thực hiện qua mấy bước? Đó là những bước nào?

Hoạt động 2: Luyện tập

Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài toán.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu tự làm và chữa bài.

- Yêu cầu lớp theo doi đổi chéo vở để KT.

- Gọi 1HS lên bảng chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2

- Gọi học sinh đọc bài toán.

- Yêu cầu cả lớp nêu tóm tắt bài.

- Ghi bảng tóm tắt.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

Y\c hs nhắc lại nội dung bài

Bài 3: Dành cho HS khá giỏi

3. Củng cố - dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại các bước thực hiện giải "Bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị".

- Về nhà xem lại các bài toán đã làm.

- Một học sinh lên bảng làm bài tập 3.

- Cả lớp theo dõi nhận xét.

- 2 em đọc lại bài toán.

+ Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can.

+ Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít mật ong.

+ Lấy số mật ong có tất cả chia 7 can.

- Lớp cùng thực hiện giải bài toán để tìm kết quả.

- 1 em trình bày bài giải, cả lớp nhận xét bổ sung.

Giải:

Số lít mật ong trong mỗi can là:

35 : 7 = 5 (lít)

ĐS: 5 lít

+ Làm phép tính chia: lấy 35 : 7 = 5 (lít)

+ Làm phép tính nhân: 5 x 2 = 10 (lít)

+ Thực hiện qua 2 bước:

Bước 1: Tìm giá trị một phần.

Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần đó.

- Một em nêu đề bài.

- Cả lớp phân tích bài toán rồi thực hiện làm vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải, lớp bổ sung.

Giải:

Số viên thuốc mỗi vỉ có là:

24: 4 = 6 (viên)

Số viên thuốc 3 vỉ có là:

6 x 3 = 18 (viên)

Đ/S: 18 viên thuốc

- 2 em đọc.

- Phân tích bài toán.

- Lớp thực hiện làm vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung.

Giải:

Số kg gạo đựng trong mỗi bao là:

28 : 7 = 4 (kg)

Số kg gạo trong 5 bao là:

4 x 5 = 20 (kg)

Đ/S: 20 kg gạo

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài

- Về nhà học và làm bài tập số 4 còn lại

Đánh giá bài viết
1 481
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm