Giáo án Toán lớp 3 bài 72: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 72: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 70: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 71: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 73: Giới thiệu bảng nhân

I. Mục tiêu

  • Biết đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số với trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị.
  • Vận dụng vào việc tính toán hàng ngày.
  • Bài tập cần làm: 1 (cột 1, 2, 4); 2, 3.

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG DẠY

1. BÀI CŨ

- Gọi 2 hs lên bảng đặt tính rồi tính:

375 : 5= ? ; 578 : 3 = ?, cả lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm

2. BÀI MỚI

*Giới thiệu bài: Hôm nay các em tiếp tục thực hiện chia số có ba chữ số cho số có một chữ số và giải toán có liên quan.

Hoạt động 1: Giới thiệu phép chia 560 : 8

- GV viết lên bảng và hướng dẫn như phần bài học trong SGK.

- Gọi hs nêu lại cách thực hiện.

Hoạt động 2: Giới thiệu phép tính 632 : 7 = ?

- GV viết và hướng dẫn như phần bài học trong SGK.

- Gọi hs nêu cách thực hiện.

Hoạt động 3: Thực hành

Bài 1: Tính

- GV Gọi 1 em nêu cách làm mẫu.

- Goi 3 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

- Phần b) tương tự gọi 3 hs khác lên bảng làm bài .

- Nhận xét, chữa bài tuyên dương.

- Gọi 6 hs khác nêu cách thực hiện phép tính .

Bài 2: Giải toán

- Gọi hs đọc đề bài toán

- Yêu cầu cả lớp thực hiện làm bài vào vở.

- Gọi 1 hs lên bản làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 3:

- HS thực hiện phép chia.

- Gọi hs nêu kết quả.

- Cả lớp sửa bài lại cho đúng vào vở.

- Gv y/c hs nêu lại cách tính của từng bài

IV.Củng cố, dặn dò.

- Gọi vài em nêu lại cách tính các bước ở vài phép tính gv đưa ra.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà làm lại bài tập ở VBT và chuẩn bị cho bài sau

- 2 hs lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Lắng nghe

- Quan sát, lắng nghe.

- 1, 2 hs nêu lại cách thực hiện phép chia như trong SGK.

- HS thực hiện như hướng dẫn.

- 1 em nêu, lớp theo dõi

- 3 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

a)

- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- 3 hs khác lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở.

b)

- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- 6 hs nêu cách thực hiện mỗi em nêu một bài.

- 1 hs đọc đề bài toán trước lớp, cả lớp đọc thầm trong SGK.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 1 hs lên bảng làm bài

Bài giải

Số tuần lễ và ngày trong năm đó là:

365: 7 = 52 tuần (dư 1 ngày)

Vậy năm đó gồm 52 tuần lễ và 1 ngày

Đáp số: 52 tuần lễ và 1 ngày.

- Nhận xét chữa bài

- 2 hs nêu kết quả, mỗi em nêu một bà

*Phép chia 185 : 6 = 30 (dư 5) là đúng.

*Phép chia 283 : 7 = 4 (dư 3) là sai.

- Cả lớp sửa lại cho đúng vào vở.

- 2 em nêu, lớp theo dõi

- 2 em nêu, lớp theo dõi

-Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Đánh giá bài viết
5 1.424
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm