Giáo án Toán lớp 3 bài 161: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 161: Ôn tập các số đến 100 000 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 159: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 160: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 162: Ôn tập các số đến 100 000

I/ Mục tiêu

  • Đọc, viết được số trong phạm vi 100 000.
  • Viết được số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
  • Biết tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước.
  • Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3 (a; cột 1 câu b), Bài 4.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

SGK, bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Kiểm tra.

- Nhận xét bài kiểm tra của Hs.

- Nhận xét bài cũ.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Ôn tập các số đến 100 000

* Hoạt động 1: Làm bài 1, 2.

Giúp Hs biết đọc, viết các số trong phạm vi 100 000

Cho HS mở sgk.

Bài 1:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs nhận xét hai tia số.

- Gv yêu cầu Hs tự làm.

- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gv nhận xét, chốt lại kết quả đúng:

Bài 2:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs tóm tắt bài toán và tự làm.

- Gv mời 5 Hs lên bảng viết số và đọc số.

- Gv nhận xét, chốt lại:

Viết số

Đọc số

36 982

54 175

90 631

14 034

8066

71 459

48 307

2003

10 005

Ba mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi hai.

Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm

Chín mươi nghìn sáu trăm ba mưoi mốt.

Mười bốn nghìn không trăm ba mươi bốn.

Tám nghìn không trăm sáu mưoi sáu.

Bảy mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi chín.

Bốn mươi tám nghìn ba trăm linh bảy.

Hai nghìn không trăm linh ba.

Mười nghìn không trăm linh năm.

* Hoạt động 2: Làm bài 3, 4.

- Giúp Hs : Viết thành các tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại. Tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước.

Bài 3:(a; cột 1 câu b)

- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.

- Gv chia Hs thành 4 nhóm nhỏ. Cho các em chơi trò chơi “Ai nhanh”:

- Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 7 phút, nhóm nào làm xong, đúng sẽ chiến thắng.

- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

a) 9725 = 9000 + 700 + 20 + 5

6819 = 6000 + 800 + 10 + 9

2096 = 2000 + 0 + 90 + 6

5204 = 5000 + 200 + 0 + 4

1005 = 1000 + 5

b) Viết các tổng theo mẫu: 4000 + 600 + 30 + 1 = 4631

- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.

- Gv yêu cầu Hs cả lớp làm bài vào vở.

-GV chữa bài:

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

2005; 2010; 2015; 2020; 2025.

14 300; 14 400; 14 500; 14 600; 14 700.

68 000; 68 010; 68 020; 68 030; 68 040

5. Tổng kết – dặn dò.

- Về tập làm lại bài.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập.

- Lắng nghe

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào vở.

-Hai Hs lên bảng sửa bài.

-Hs nhận xét.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào vở.

-Năm Hs lên bảng viết số và đọc số.

-Hs nhận xét bài của bạn.

-Hs chữa bài đúng vào vở.

.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-Các nhóm thi làm bài với nhau.

-Hs cả lớp nhận xét.

- Hs đọc yêu cầu đề bài.

- Hs cả lớp làm bài vào vở.

- 3 Hs lên bảng sửa bài.

Đánh giá bài viết
1 422
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm