Giáo án Toán lớp 3 bài 148: Tiền Việt Nam

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 148: Tiền Việt Nam bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 146: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 147: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 149: Luyện tập

A/ Mục tiêu

  • Học sinh nhận biết các tờ giấy bạc: 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng
  • Bước đầu biết đổi tiền.
  • Thực hiện các phép tính trên các số với đơn vị là đồng.

B/ Đồ dùng dạy học:

Các tờ giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng.

C/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Bài cũ:

- Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà

- Chấm vở hai bàn tổ 2

- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

- Hôm nay chúng ta tìm hiểu về “ Tiền Việt Nam”

1. Giới thiệu tờ giấy bạc 20 000 đồng, 50000 đồng, 100 000 đồng.

- Trước đây khi mua bán các em đã quen với những loại giấy bạc nào?

- Cho HS quan sát kĩ hai mặt của các tờ giấy bạc và nhận xét đặc điểm của từng loại tờ giấy bạc

b) Luyện tập:

- Bài 1:

- Gọi HS nêu bài tập trong sách.

- Treo tranh vẽ về từng mục a, b, c

- Yêu cầu HS nhẩm và nêu số tiền.

- Mời ba em nêu miệng kết quả.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 2

- Gọi HS nêu bài tập trong sách.

- Yêu cầu cả lớp thực hành làm bài.

- Mời một em lên bảng giải bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 3:

- Yêu cầu nêu đề bài tập trong sách.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Mời một em lên bảng thực hiện.

- Gọi emkhác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 4:

- HD học sinh điền vào ô trống

d) Củng cố - Dặn dò:

- Hôm nay toán học bài gì?

*Nhận xét đánh giá tiết học

–Dặn về nhà học và làm bài tập.

- Hai em lên bảng chữa bài tập số 4 về nhà

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi GV giới thiệu

- Vài HS nhắc lại tên bài.

- Ta thường dùng một số tờ giấy bạc như: 100 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng và 10000 đồng

- Quan sát và nêu về: màu sắc của tờ giấy bạc, Dòng chữ “Hai mươi nghìn đồng” và số

20 000

- “Năm mươi nghìn đồng” số 50 000

- “Một trăm nghìn đồng” số 100 000

- Một em đọc đề bài SGK.

- Cả lớp quan sát từng con lợn để nêu số tiền.

- Ba đứng tại chỗ nêu miệng kết quả.

- Trước hết cần cộng nhẩm:

- 10 000 + 20 000 + 20 000 = 50 000 đồng

- Các phần còn lại nêu tương tự.

- Em khác nhận xét bài bạn.

- Một em đọc đề bài SGK.

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- Một em lên bảng thực hiện làm.

Giải

Số tiền mua cặp sách và bộ quần áo là:

15 000 + 25 000 = 40 000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại cho mẹ số tiền là:

50 000 – 40 000 = 10 000 (đồng)

Đ/S: 10 000 đồng

- Hai HS khác nhận xét bài bạn.

- Một em nêu đề bài SGK.

- Lớp làm vào vở. Một em lên sửa bài.

Giải

Số tiền mua 2 cuốn vở là:

1200 x 2 = 2400 (đồng)

Số tiền mua 3 cuốn vở là:

1200 x 3 = 3600 (đồng)

Số tiền mua 4 cuốn vở là:

1200 x 4 = 4800 (đồng)

Đáp số: 4800 đồng

- Sau đó điền vào từng ô trống.

- Vài HS nhắc lại nội dung bài

- Về nhà học và làm bài tập còn lại.

- Xem trước bài mới.

Đánh giá bài viết
1 2.160
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm