Giáo án Toán lớp 3 bài 112: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 112: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 110: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 111: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 113: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

I/ Mục tiêu

  • Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ hai lần không liền nhau).
  • Biết tìm số bị chia, giải bài toán có 2 phép tính.
  • Bài tập cần làm: 1, 3, 4a. HS K,G làm thêm Bài 4 (cột b).
  • Yêu thích học toán.

II. Chuẩn bị

Bảng phụ để dạy bài mới.

III. Các hoạt động day – học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tt).

- Kiểm tra 1 số vở của HS

- GV nhận xét – Ghi điểm

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài - Ghi tựa.

* Thực hành

Bài 1: HS tự đặt tính và tính kết quả.

- HD HS làm bài.

- Nhận xét và ghi điểm.

Bài 3:

-1 hs nêu yêu cầu BT.

- HD cách làm, gọi 2 hs lên bảng.

- Nhận xét và ghi điểm cho HS.

- Bài tập 3 củng cố kiến thức gì?

- Cho HS nhắc lại cách tìm số bị chia chưa biết?

Bài 4: (cột a)

Bài toán yêu cầu tìm gì?

- HS tự làm BT. Nhận xét ghi điểm.

4. Củng cố :

- Muốn tìm số bị chia ta làm như thế

nào?

- Giáo dục liên hệ.

5. Dặn dò:

- GV nhận xét kết quả hoạt động của HS.

-Về nhà ôn bài và làm lại bài tập 3.

- Cb: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số.

-1HS làm bài – lớp làm BC

- 3 HS nhắc tựa

- Cả lớp làm vào bảng con,

-2 HS lên làm bảng lớp.

- 2 HS thực hiện-lớp làm PHT

a) x: 3 = 1527 b) x: 4 = 1823

x = 1527 x 3 x = 1823 x 4

x= 4581 x = 7292

… Tìm số bị chia.

- Tìm số ô vuông ở mỗi hình.

- HS thảo luận cặp đôi (tg: 1 phút)

- HS tự tìm hình và báo cáo cho GV.

* HS K,G làm thêm Bài 4 (cột b).

- HS nêu.

- GV nhận xét tiết học.

Đánh giá bài viết
1 277
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm