Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 96: Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 96: Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 94: Các số có bốn chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 95: Số 10000 - Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 97: Luyện tập

A. MỤC TIÊU:

  • Biết điểm ở giữa hai điểm cho trước; Trung điểm của một đoạn thẳng.
  • Bài tập cần làm: bài 1, 2.

B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1/.GV: Bảng phụ; SGK.

2/.HS: SGK, vở, thước.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1.Ổn định tổ chức:

- Cho lớp hát.

2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 học sinh làm bài 3 và 6/97 SGK.

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm.

3. Bài mới:

a) Hoạt động 1: Giáo viên giới thiệu điểm ở giữa.

A O B

- Nhấn mạnh: A, O, B là ba điểm thẳng hàng, theo thứ tự trên. O là điểm ở giữa hai điểm A & B.

- Yêu cầu học sinh trả lời.

b/ Hoạt động 2: Giáo viên cho vài ví dụ khác để củng cố khái niệm trên.

- Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng.

3cm 3 cm

A M B

- GV nhấn mạnh: Hai điều kiện để M là trung điểm của đoan AB.

- M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

- AM = MB (độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB và cùng bằng 3 cm).

- Giáo viên cho vài ví dụ khác để củng cố khái niệm trên.

3.1/ Thực hành:

* Bài tập 1.

A M B

O

C N D

* Bài tập 2.

- Giáo viên gơi ý cho học sinh trả lời. Yêu cầu học sinh nêu lý do sai đúng?

* Bài tập 3. (dùng cho HS khá giỏi)

- Giáo viên treo bảng phụ vẽ hình bài 3 và gọi học sinh trả lời theo yêu cầu của SGK.

4. Củng cố:

- Giáo viên gọi HS nhắc lại nội dung của bài mẫu 1 và 2 SGK trang 98.

- Một điểm như thế nào gọi là điểm ở giữa?

- Một điểm như thế nào gọi là trung điểm?

5. Dặn dò:

-Về xem lại bài và bài học tiếp theo.

- Nhận xét tiết học.

- Lớp hát.

- 2 học sinh lên bảng làm bài.

- Lớp theo dõi và nhận xét.

- Vài học sinh nhắc lại: “O là điểm ở giữa hai điểm A và B, A ở bên trái điển O; B là điểm ở bên phải điểm O, nhưng với điều kiện trước tiên ba điểm phải thẳng hàng”.

- Học sinh trả lời theo yêu cầu của giáo viên.

- Vài học sinh nhắc lại:

“M là trung điểm của đoạn AB, với điều kiện M là điểm ở giữa A và B đồng thời đoạn thẳng AM = MB”.

- Học sinh trả lời.

- Học sinh trả lời theo yêu cầu SGK.

a) Ba điểm thẳng hàng là: A, M, B; M, O, N; C, N, D.

b) - M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

- N là điểm ở giữa hai điểm C và D.

- O là điểm ở giữa hai điểm M và N.

- Kết quả:

Câu a và e đúng.

Câu b, c, d là câu sai.

- Học sinh giải thích:

- I là trung điểm của BC, vì B, C, I thẳng hàng và BI = IC.

+ Tương tự:

- O là trung điểm của đoạn thẳng AD.

- O là trung điểm của đoạn thẳng IK.

- K là trung điểm của đoạn thẳng GE.

- Vài học sinh trả lời theo yêu cầu của giáo viên.

-Điểm bất kì nằm bên trong 2 điểm.

-Điểm chính giữa 2 điểm.

-Lắng nghe.

-Chú ý.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm