Giáo án Toán lớp 3 bài 139: Diện tích của một hình

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 139: Diện tích của một hình bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 137: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 138: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 140: Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông

A/ Mục tiêu

  • Làm quen với khái niệm diện tích và bước đầu có biểu tượng về diện tích qua hoạt động so sánh diện tích các hình.
  • Biết: Hình này nằm trọn trong hình kia thì diện tích hình này bé hơn diện tích hình kia; Một hình được tách thành hai hình thì diện tích hình đó bằng tổng diện tích của hai hình đã tách.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3

B. Chuẩn bị:

Các hình minh hoạ trong SGK

C. Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động: Hát bài hát

2. Kiểm tra:

- Gọi 2 HS lên bảng.

- GV nhận xét, ghi điểm cho HS

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài: Bài học hôm nay sẽ giúp các em làm quen với một khái niệm mới trong toán học đó là diện tích của một hình.

- GV ghi tựa bài lên bảng

Hoạt động 1: GT về diện tích của 1 hình

­VD1:

- GV đưa ra trước lớp hình tròn như SGK

+ Đây là hình gì?

- Tiếp tục đưa hình chữ nhật

+ Đây là hình gì?

- Đặt hình chữ nhật lên trên hình tròn rồi cho HS nhận xét.

- GV đưa thêm vài vd tương tự cho HS nhận xét.

­Ví dụ 2:

- GV đưa ra hình a

+ Hình a có mấy ô vuông?

- GV: ta nói diện tích hình a bằng 5 ô vuông.

- GV đưa ra hình B

+ Hình b có mấy ô vuông?

- GV diện tích hình A bằng 5 ô vuông, diện tích hình B bằng 5 ô vuông nên ta nói diện tích hình A bằng diện tích hình B.

­VD 3:

- GV đưa ra hình P

+ Diện tích hình P bằng mấy ô vuông?

- GV dùng kéo cắt hình P thành 2 hình M và N như SGK hãy nêu số ô vuông có trong mỗi hình M, N.

- GV: Diện tích hình P bằng tổng diện tích của hình M và N

Hoạt động 2: Luyện tập:

Bài 1:

- Yc cả lớp quan sát hình

- Y/c 1 HS đọc các ý a, b, c, d

+ Diện tích hình tam giác ABCD lớn hơn diện tích tứ giác ABCD đúng hay sai, vì sao?

+ Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD đúng hay sai? Vì sao?

+ Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ACD đúng hay sao vì sao?

+ Diện tích của hình tứ giác ABCD như thế nào? So với diện tích của hai tam giác ABC và ACD?

Bài 2:

- Yc HS tự làm bài

+ Hình D gồm bao nhiêu ô vuông?

+ So sánh diện tích của hình D với diện tích hình Q?

Bài 3:

+ Bài tập y/c chúng ta làm gì

- Y/c HS quan sát kỹ hình và đốn kq.

- GV đưa ra 1 số hình tam giác cân như hình A sau đó hướng dẫn HS làm bài

4. Củng cố – Dặn dò:

- Về nhà làm bài tập trong SGK.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.

- GV nhận xét tiết học.

- Hát.

- 2HS lên bảng làm bài.

x : 5 = 1023 x x 7 = 9807

x = 1023 x 5 x = 9807 : 7

x = 5115 x = 1401

- HS nhắc lại

+ Đây là hình tròn

+ Đây là hình chữ nhật

- HS quan sát và nêu: hình chữ nhật nằm được trọn trong hình tròn (không bị thừa ra ngoài) khi đó ta nói diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn.

+ Hình a có 5 ô vuông

- HS nhắc lại

+ Hình b có 5 ô vuông

- Vài HS nhắc lại: Diện tích hình A bằng diện tích hình B.

+ Diện tích hình P bằng 10 ô vuông.

+ HS quan sát và trả lời: Hình M có 6 ô vuông và hình N có 4 ô vuông. Lấy ô vuông của hình M cộng với số ô vuông của hình N được 10 ô vuông. 10 ô vuông là diện tích của hình P

- 1 HS đọc yêu cầu

- QS hình trong SGK

- 1 HS đọc lớp theo dõi

+ Sai vì tam giác ABC có thể nằm trọn trong tứ giác ABCD. Vậy diện tích của tam giác ABC không thể lớn hơn diện tích của tứ giác ABCD.

+ Đúng vì tam giác ABC có thể nằm trọn trong tứ giác ABCD, vậy diện tích của tam giác ABCD bé hơn diện tích của tứ giác ABCD

+ Sai vì diện tích của tam giác ABCD bé hơn diện tích của tứ giác ABCD

+ Diện tích hình tứ giác ABCD bằng tổng diện tích hình tam giác ABC và diện tích của tam giác ACD.

- HS tự làm bài.

+ Hình D gồm 11 ô vuông

+ Hình Q gồm 10 ô vuông

+ 11 > 10 vậy diện tích hình D lớn hơn diện tích hình Q

+ So sánh diện tích của hình A và hình B

- 3 đến 4 HS nêu kq phỏng đoán của mình, HS có thể nói diện tích hình A lớn hơn hình B hoặc ngược lại, hoặc diện tích 2 hình bằng nhau

- HS thực hiện thao tác theo hướng dẫn để ra rút ra kết luận: Diện tích hình A bằng diện tích hình B.

Đánh giá bài viết
1 1.614
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm