Giáo án Toán lớp 3 bài 58: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 58: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 56: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 57: So sánh số lớn gấp mấy lần số B

Giáo án Toán lớp 3 bài 59: Bảng chia 8

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết thực hiện “gấp một số lên nhiều lần”. Vận dụng để giải toán có lời văn.

2. Kĩ năng: Rèn cho HS có kỹ năng gấp một số lên nhiều lần và giải toán có lời văn.

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích và ham học toán, tính cận thận chính xác .

II. Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ kẻ sẵn bài tập 4.
  • HS: SGK, Vở Bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.Luyện tập

Bài 1.

-Trả lời được các câu hỏi.

Bài 2.

-Biết được số tru gấp 5 lần số bị.

Bài 3.

-Biết giải bài toán bằng 2 phép tính

Bài 4.

-Tìm được số lớn lớn hơn số b số đơn vị v số lớn gấp số b một số lần

3.Củng cố dặn dò

- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số b ta làm như thế nào?

- Chữa bài, nhận xét

* Giờ học hôm nay chúng ta luyện tập về gấp một số lên nhiều lần.

- HS nhắc lại cách so sánh số lớn gấp mấy lần số b.

- Đọc từng câu hỏi cho HS trả lời.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Y/c HS tự làm bài.

- Chữa bài, nhận xét

- Gọi HS đọc đề bài.

- Muốn Biết cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg cà chua ta phải Biết được điều gì?

- Vậy ta phải tìm số kg c chua của thửa ruộng thứ hai trước.

- Y/c HS làm bài.

- Chữa bài, nhận xét

- HS đọc nội dung cột đâu tiên của bảng.

- Muốn tính số lớn hơn số b bao nhiêu đơn vị ta làm như thế nào?

- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số b ta làm như thế nào?

- Y/c HS tự làm bài.

- Chữa bài, nhận xét

-Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lầm ntn?

- Muốn tính số lớn hơn số b bao nhiêu đơn vị ta làm như thế nào?

- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số b ta làm như thế nào?

- Chuẩn bị bài: bảng chia 8.

- GV nhận xét tiết học.

-HS lên bảng chữa bài

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số b ta lấy số lớn chia cho số b.

a) Sợi dây 18 m dài gấp sợi dây 6 m số lần là: 18 : 6 = 3 (lần).

b) Bao gạo 35 kg cn nặng gấp bao gạo 5 kg số lần là:

35 : 5 = 7 (lần).

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- 1 em lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số con bị gấp số con tru số lần là: 20 : 4 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần

-HS đọc y/c bài

- Ta phải Biết số ki-lơ-gam cà chua thu được ở mỗi thửa ruộng là bao nhiêu.

- 1 em lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số ki-lô-gam cà chua thu được của thửa ruộng hai là:

27 x 3 = 81 (kg)

Số ki-lô-gam cà chua thu được của cả hai thửa ruộng là:

27 + 81 = 108 (kg)

Đáp số: 108 kg cà chua

- Đọc: Số lớn, số b, số lớn hơn số b bao nhiêu đơn vị, số lớn gấp số b mấy lần.

- Ta lấy số lớn trừ đi số b.

- Ta lấy số lớn chia cho số b.

- Làm bài, sau đó 2 HS ngồi cảnh nhau đổi cho vở để kiểm tra bài của nhau.

Số lớn

15

30

42

70

Số b

3

5

6

7

Số l lớn hơn số b bao nhiêu đv

12

25

36

63

Số lớn gấp mấy lần số b

5

6

7

10

Đánh giá bài viết
1 676
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm