Giáo án Toán lớp 3 bài 62: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 62: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 60: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 61: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Giáo án Toán lớp 3 bài 63: Bảng nhân 9

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Biết so sánh số b bằng một phần mấy số lớn.
  • Biết giải toán có lời văn (hai bước tính).

2. Kỹ năng: Biết vận dụng kỹ năng so sánh số b bằng một phần mấy số lớn vào giải toán có lời văn.

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích và ham học toán, tính cận thận chính xác.

II. Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ, 4 hình tam gic.
  • HS: GSK, Vở Bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.Luyện tập

Bài 1.

-Biết so sánh số b bằng một phần mấy số lớn.

Bài 2.

-Tìm được số tru bằng 1/5 số bị

Bài 3.

-Tìm được số vịt trên bờ là 42 con

Bài 4.

-Biết xếp 4 hình tam gic thành hình đ cho

3.Củng cố dặn dò

- Gọi HS lên bảng giải bài tập

- GV chữa bài, nhận xét v cho điểm

*Giờ học hôm nay chúng ta đi luyện tập về so sánh số lôn bằng một phần mấy số lớn.

- Y/c HS đọc dạng dầu tiên của bảng.

- 12 gấp mấy lần 3?

- Vậy 3 bằng một phần mấy của 12?

- Y/c HS làm tiếp các phần còn lại.

- Chữa bài, nhận xét

- Gọi HS đọc đề bài.

- Muốn Biết số trừ bằng một phần mấy số bị ta phải Biết được điều gì?

- Muốn Biết số bị bằng mấy lần số trừ, ta phải Biết điều gì?

- Y/c HS tính số bị.

- Vậy số bị gấp mấy lần số trừ?

- Vậy số trừ bằng một phần mấy số bị?

- Y/c HS trình bày bài giải?

- Chữa bài, nhận xét

- Gọi HS đọc đề bài.

- Y/c HS tự làm bài.

- Chữa bài, nhận xét

- Y/c HS tự xếp hình v bo co kết quả.

-GV nhận xét chữa bài

- Muốn so sánh số b bằng một phần mấy số lớn em làm như thế nào?

- Muốn tìm số bbằng một phần mấy số lớn ta làm ntn?

- Chuẩn bị bài: Bảng nhân 9.

- GV nhận xét tiết học.

-HS lên bảng chữa bài

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

- Đọc: Số lớn, số b, số lớn gấp mấy lần số b, số b bằng một phần mấy số lớn.

- 12 gấp 4 lần 3.

- 3 bằng ¼ của 12.

- Làm bài, 1 em lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

-HS đọc

- Phải Biết số bị gấp mấy lần số trừ?

- Phải Biết có bao nhiêu con bị?

- Làm bài, 1 em lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Số con bị có là:

7 + 28 = 35 (con)

Số con bị gấp số con trừ một số lần là:

35 : 7 = 5 (lần)

Vậy số con trừ bằng 1/5 số con bị.

Đáp số: 1/5

- 1 em lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Số con vịt đang bơi dưới ao là: 48 : 8 = 6 (con vịt)

Số con vịt đang ở trên bờ là:

48 - 6 = 42 (con vịt)

Đáp số: 42 con vịt

- Xếp được hình như sau:

-HS nêu

Đánh giá bài viết
1 597
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm