Giáo án Toán lớp 3 bài 162: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 162: Ôn tập các số đến 100 000 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 160: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 161: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 163: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

I/ Mục tiêu

  • Biết so sánh các số trong phạm vi 100 000.
  • Biết sắp xếp một dãy số theo thứ tự nhất định.
  • Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 5.

II. Đồ dùng dạy học:

* GV: Bảng phụ, phấn màu.

* HS: vở, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Ôn tập các số đến 100 000 (tiết 1).

-Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2.

-Nhận xét ghi điểm.

-Nhận xét bài cũ.

3. Giới thiệu và ghi đề. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

* Hoạt động 1: Làm bài 1, 2.

- Giúp Hs biết cách so sánh các số trong phạm vi 100.000

Bài 1:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs nêu cách so sánh hai số với nhau.

- Gv yêu cầu Hs tự làm.

- Gv mời 3 Hs lên bảng làm bài.

- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gv nhận xét, chốt lại:

27 469 < 27 470; 70000 + 30 000 > 99 000

85 100 > 85 099; 80 000 + 10 000 < 99 000

30 000 = 29 000 + 1000

90 000 + 9000 = 99 000

Bài 2:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv mời 2 Hs lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại:

a) Số lớn nhất trong các số là: 42 360

b) …………………………………………..: 27 998

* Hoạt động 2: Làm bài 3, 4, 5.

- Củng cố cho Hs về sắp xếp một dãy số theo thứ tự xác định.

Bài 3.

- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.

- Gv mời 1 Hs lên bảng sửa bài. Cả lớp làm bài vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại.

Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 59 825; 67 925; 69 725; 70 100.

Bài 5.

- Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài.

-GV cho hs thi đua viết câu trả lời đúng.

-Gv chốt lại :Nhóm C được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. (8763; 8843; 8853)

5. Tổng kết – dặn dò.

- Về tập làm lại bài.

- Làm bài 1, 2.

Chuẩn bị bài: Luyện tập.

Nhận xét tiết học.

- HS lên bảng sửa bài.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-Hs nhắc lại cách so sánh hai số.

-HS cả lớp làm bài vào PHT.

-Ba Hs lên bảng sửa bài.

-Hs nhận xét.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào vở.

-Hai Hs lên bảng sửa bài.

-Hs nhận xét bài của bạn.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-Hs cả lớp làm vào vở. Một em lên bảng sửa bài.

-Hs đoc yêu cầu của bài.

-Các nhóm thi làm bài với nhau.

-Hs cả lớp nhận xét.

-Hs sửa bài vào vở.

Lắng nghe

Đánh giá bài viết
1 718
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm