Giáo án Toán lớp 3 bài 9: Ôn tập các bảng chia

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 9: Ôn tập các bảng chia bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 7: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 8: Ôn tập các bảng nhân

Giáo án Toán lớp 3 bài 10: Luyện tập

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Thuộc được bảng chia đã học (bảng chia 2, 3, 4, 5).
  • Biết tính nhẩm Thương của các số HS trăm khi chia cho 2, 3, 4 (phép chia hết).

2. Kỹ năng: Rèn cho HS có kỹ năng nhân, chia nhẩm nhanh, chính xác

3. Thái độ: Yêu thích và ham học toán, có óc nhạy cảm sáng tạo.

II. Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ, phấn màu.
  • HS: SGK, thước kẻ, bút

III. Các hoạt động dạy học dạy học.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.Ôn tập

a. Ôn tập các bảng chia.

Bài 1.

- Thuộc được bảng chia

Bài 2.

-Biết cách chia nhẩm với số HS trăm.

Bài 3.

-Biết giải bài toám bằng 1 phép tính chia

Bài 4:

-Biết cách nối kết quả với phép tính đúng

3. Củng cố dặn dò

-Gọi HS lên chữa bài

-GV nhận xét cho điểm.

*Giờ học hôm nay chúng ta ôn tập bảng chia đã học từ bảng 2 đến bảng 5

- Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng các bảng chia 2, 3, 4, 5.

- Y/c HS tự làm phần a) bài tập 1 vào vở, sau đó Y/c 2 HS ngồi cảnh đổi cho vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- Hướng dẫn HS chia nhẩm sau đó Y/c các em tự làm bài tập 1, phần b) (tính 2 trăm : 2 bằng cách nhẩm 2 : 2 = 1, vậy 2 trăm : 2 = 1 trăm viết l 200 : 2 = 100).

- Y/c HS nhận xét bài của bạn.

- Chữa bài, nhận xét

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Có tất cả bao nhiêu cái cốc?

- Xếp đều vào 4 hộp nghĩa là như thế nào?

- Bài toán Y/c tính gì?

- Y/c HS làm bài.

- Nhận xét, cho điểm HS.

- Tổ chức cho HS nối nhanh phép tính với kết quả.

+ Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 7 bạn tham gia HS chơi, các HS khác cổ vũ động viên.

+ Chơi theo hình thức tiếp sức, mỗi HS được nối một phép tính với một kết quả, sau đó chuyền bút cho bạn khác cùng đội nối.

+ Mỗi phép tính đúng được 10 điểm đội nào xông trước được thưởng 20 điểm.

- Tuyên dương đội thắng câuộc.

- Y/c cả lớp làm lại bài vào vở.

- Gọi một số HS đọc lại các bảng chia vừa ôn tập.

- Về nhà ôn lại các bảng chia đã học.

- Chuẩn bị bài: luyện tập

- GV nhận xét tiết học.

- 2 HS lên chữa bài tập.

5 x 7 - 26 = 35 -26 = 9

2 x 2 x 9 = 4 x 9 = 36

-Nhận xét, cho điểm HS

- HS thực hiện theo Y/c của GV.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

-HS tự làm rồi lên bảng chữa

-HS đọc y/c bài

- Có tất cả 24 cái cốc.

- Nghĩa là chia 24 cái cốc thành 4 phần bằng nhau.

-Tìm số cốc trong nỗi chiếc hộp.

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số cốc có trong mỗi chiếc hộp là: 24 : 4 = 6 (cái cốc)

Đáp số: 6 cái cốc.

- Chơi HS chơi theo hướng dẫn của GV.

-HS chơi

-HS làm bài vào vở

-HS đọc bảng chia

-HS lắng nghe.

Đánh giá bài viết
1 863
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm