Giáo án Toán lớp 3 bài 102: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 102: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 100: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 101: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 103: Luyện tập

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

  • Biết trừ các số trong phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tính và tính đúng)
  • Biết giải toán có lời văn (có phép trừ các số trong phạm vi 10 000).
  • Bài tập cần làm: 1, 2(b), 3, 4 trang 104.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

Thước thẳng, phấn màu.

III. Các HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Giáo viên kiểm tra bài tập 1, 2/103

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn cách thực hiện phép trừ

a) Giới thiệu phép trừ 8652 - 3917

+ Yêu cầu học sinh suy nghĩ và tìm kết quả của phép trừ 8652 – 3917

b) Đặt tính và tính 8652 – 3917

+ Khi thực hiện phép tính 8652 – 3917 ta thực hiện phép tính từ đâu đến đâu?

+ Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài.

.- HS lắng nghe

+ Ta thực hiện phép trừ 8652 – 3917

+ Thực hiện phép tính bắt đầu từ hàng đơn vị (từ phải sang trái)

+ Hãy nêu từng bước tính cụ thể.

4735

* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.

* 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.

* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1.

* 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.

c) Nêu qui tắc tính:

+ Muốn thực hiện phép tính trừ các số có bốn chữ số với nhau ta làm như thế nào?

Hoạt động 2: Luyện tập.

Bài tập 1.

+ Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu của đề và tự làm bài.

+ Yêu cầu học sinh nêu cách tính của 2 trong 4 phép tính trên.

Bài tập 2b

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gỉ?

+ Học sinh tự làm bài.

+ Học sinh nhận xét bài của bạn trên bảng, nhận xét cách đặt tính và kết quả phép tính?

Bài tập 3.

+ Gọi 1 học sinh đọc đề bài và tự làm bài.

+ Giáo viên nhận xét và cho điểm.

Bài tập 4.

+ Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định trung điểm O của đoạn thẳng đó?

+ Em làm thế nào để tìm được trung điểm O của đoạn thẳng AB.

3. Hoạt động 3: Củng cố & dặn dò:

+ Tổng kết giờ học, dặn dò học sinh về nhà làm bài vào vở bài tập và chuẩn bị bài sau.

“ Đặt tính, sau đó ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái (thực hiện tính từ hàng đơn vị).

+ Vài học sinh dọc đề bài, 2 học sinh lên bảng, lớp làm bài vào vở

3458 2655 0959 2637

+ 2 học sinh nêu, cả lớp theo dõi và nhận xét.

+ Yêu cầu ta đặt tính và thực hiện phép tính.

+ 2 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vào vở bài tập.

;

3327 1828

+ 1 học sinh đọc đề và lên bảng làm bài, lớp làm vào vở

Tóm tắt

Có : 4283m

Đã bán: 1635m

Còn lại: ... m?

Bài giải

Số mét vải cửa hàng còn lại là:

4283 – 1635 = 2648 (m)

Đáp số: 2648 mét.

+ 2 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vào vở bài tập.(học sinh lên bảng vẽ đoạn thẳng dài 8 dm)

- 8 : 2 = 4 (cm)

A 4 cm O 4 cm B

Đánh giá bài viết
1 1.367
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm