Giáo án Toán lớp 3 bài 92: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 92: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 89: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 91: Các số có bốn chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 93: Các số có bốn chữ số

I. Mục tiêu

  • Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số đều khác 0).
  • Biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong từng dãy số.
  • Bước đầu làm quen với các số tròn nghìn (từ 1000 - 9000)
  • Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3(a, b), 4.

II. Đồ dùng dạy học

Phiếu học tập

III. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:

- GV viết bảng: 9425; 7321.

- GV đọc 2 HS lên bảng viết.

- HS + GV nhận xét.

2. Thực hành

Bài 1:

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- GV đọc HS làm vào nháp.

- GV nhận xét, ghi điểm.

Bài 2: HS nêu yêu cầu BT.

- Yêu cầu HS làm vào phiếu học tập.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét.

Bài 3: HS nêu yêu cầu BT.

- Yêu cầu HS làm vào vở.

- Nhóm 1 làm mục a, b.

- Nhóm 2 làm mục a, b.

- GV gọi HS đọc bài.

-> GV nhận xét.

Bài 4: HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm vào vở 1HS lên bảng.

- GV nhận xét

3. Củng cố - dặn dò:

- GV hệ thống bài.

- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau.

- 2 HS đọc

- 2 HS nêu yêu cầu BT.

- HS viết số vào nháp: 9461; 1911; 1954 ; 5821; 4765

- 2 HS nêu yêu cầu BT.

- HS làm bài và nêu cách đọc

+ 6358: Sáu nghìn ba trăm năm mươi tám.

- 2 HS nêu yêu cầu BT.

- HS làm BT.

a) 8650; 8651; 8652; 8653; 8654; 8655; 8656

b) 3120; 3121; 3122; 3123; 3124,

- 2 HS nêu yêu cầu.

0 1000 2000 3000 4000 5000...

Đánh giá bài viết
1 511
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm