Giáo án Toán lớp 3 bài 145: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 145: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 143: Diện tích hình vuông

Giáo án Toán lớp 3 bài 144: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 146: Luyện tập

A/ Mục tiêu

  • HS biết thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (đặt tính và tính đúng)
  • Giải toán có lời văn bằng 2 phép tính.
  • Giáo dục HS chăm học.
  • Bài tập cần làm: 1, 2a, 4.

B/ Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập.

C/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Kiểm tra:

- Gọi HS lên bảng làm bài

Đặt tính rồi tính

5716 + 1749 = ?

4507 + 2568 = ?

-Hs dưới lớp làm vào giấy nháp

- GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

Y/C hs nêu lại cách đặt tính và cách tính của số có 4 chữ số.

Để biết cách đặt tính và cánh tính của phép cộng các số trong phạm vi 100 000 có giống như

Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện phép cộng.

- Giáo ghi bảng phép tính cộng 45732 + 36195

- Yêu cầu tự đặt tính và tính ra kết quả?

- Mời một em thực hiện trên bảng.

- Yêu cầu lớp quan sát nhận xét.

+ Muốn cộng hai số có đến 5 chữ số ta làm như thế nào?

- Gọi nhiều HS nhắc lại.

Hoạt động 2: Luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS nêu yêu cầu BT.

- Yêu cầu lớp tự làm bài.

- Mời hai em lên giải bài trên bảng.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở KT.

Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu BT.

- Yêu cầu HS làm vào vở.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở.

- Mời hai HS lên bảng thực hiện.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 4:

- Gọi HS đọc bài toán.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Dặn về nhà học và làm bài tập.

Hai HS lên bảng làm bài.

+ HS1: 5716

+ 1749

6455

+ HS2: 4507

+ 2568

7075

- Hs thực hiện

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

-HS nêu

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Quan sát lên bảng để nắm về cách đặt tính và tính các số trong phạm vi 100 000.

- Một HS thực hiện:

45732

+36195

81927

+ Đặt tính sao cho các chữ số thuộc từng hàng thẳng cột rồi viết dấu cộng kẻ vạch ngang và cộng từ trái sang phải.

- Nhắc lại QT.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- 1HS nêu yêu cầu BT: Đặt tính rồi tính.

- Cả lớp cùng thực hiện vào vở.

- Hai HS lên bảng giải bài, lớp bổ sung.

64827 86149 37092

+21957 +12735 + 35864

86784 98884 72956

- Một em đọc bài toán.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét.

a, 18257 52819

+ 64439 + 6546

82696 59365

- Một em đọc bài toán.

- Phân tích bài toán.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Một HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung.

Giải:

Độ dài đoạn đường AC là:

2350 - 350 = 2000 (m)

2000m = 2km

Độ dài đoạn đường AD:

2 + 3 = 5 (km)

Đáp số: 5 km

Đánh giá bài viết
1 1.970
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm