Giáo án Toán lớp 3 bài 38: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 38: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 36: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 37: Giảm đi một số lần

Giáo án Toán lớp 3 bài 39: Tìm số chia

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi một số lần.

2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để làm bài tập có liên quan.

3. Thái độ: HS tích cực học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

II. Đồ dùng dạy - học

Bảng phụ, phấn màu.

III. Các hoạt động dạy - học

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Ổn định

2.Kiểm tra

3.Bài mới

a.Giới thiệu bài

b.Luyện tập

Bài 1:

- Biết vận dụng qui tắc để làm bài.

Bài 2:

- Biết tóm tắt và giải bài toán có lời văn.

Bài 3:

- Biết đo độ dài đoạn thẳng và vẽ được độ dài đoạn thẳng khác

4. Củng cố

5. Dặn dò

- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào?

- Nhận xét, cho điểm.

*Giờ học hôm nay chúng ta đi luyện tập về giảm đi một số lần.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Viết lên bảng bài mẫu:

6 gấp 5 lần 30 giảm 6 lần 5

- 6 gấp 5 lần bằng bao nhiêu?

-Vậy viết 30 vào ô trống thứ hai.

- 30 giảm đi 6 lần được mấy?

- Vậy điền 5 vào ô trống thứ 3

- Yêu cầu HS tự làm tiếp các phần còn lại của bài.

- Chữa bài, nhận

- Gọi HS đọc đề bài phần a.

- Buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

- Số lít dầu bán được buổi chiều như thế nào so với buổi sáng?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn tính số lít dầu bán được trong buổi chiều ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS tự vẽ sơ đồ và giải bài toán.

- Chữa bài, nhận xét.

- Gọi HS đọc đề bài.

- HS thực hành đo độ dài đoạn thẳng AB.

- Vậy giảm độ dài AB đi 5 lần thì được bao nhiêu cm?

-Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng MN dài 2cm.

- Nhận xét, cho điểm.

- Gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào? Cho ví dụ?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà ôn lại bài,chuẩn bị bài: Tìm số chia.

- HS nêu.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc.

- 6 gấp 5 lần bằng 30.

- 30 giảm đi 6 lần được 5.

- 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- 1 HS đọc.

- Buổi sáng cửa hàng bán được 60 lít dầu.

- Số lít dầu bán được trong buổi giảm đi 3 lần so với buổi sáng.

- Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

- Muốn tính số lít dầu bán được trong buổi chiều ta lấy số lít dầu bán được trong buổi sáng chia cho 3.

- 2 lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

a) Buổi chiều cửa hàng bán được là:

60 : 3 = 20 (l)

Đáp số: 20 lít dầu

b) Số quả cam còn lại trong rổ là:

60 : 3 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả cam

- Lớp nhận xét.

- HS đọc.

- Độ dài đoạn thẳng AB là 10cm.

- Giảm độ dài AB đi 5 lần là:

10cm : 5 = 2 (cm).

- Vẽ đoạn thẳng dài 2cm đặt tên là MN.

- HS nêu.

Đánh giá bài viết
1 603
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm