Giáo án Toán lớp 3 bài 126: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 126: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 124: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 125: Tiền Việt Nam

Giáo án Toán lớp 3 bài 127: Làm quen với thống kê số liệu

I/ Mục tiêu

  • Tiếp tục củng cố nhận biết và sử dụng tiền Việt Nam với các mệnh giá đã học.
  • Rèn kĩ năng thực hiện phép tính cộng trừ trên các số với đơn vị là đồng.
  • Biết giải các bài toán có liên quan đến tiền tệ (thay đổi giá tiền cho phù hợp với thực tế)
  • GDHS chăm học.
  • Bài tập cần làm: 1, 2(a, b) 3, 4.

II, Đồ dùng dạy học :

Một số tờ giấy bạc các loại.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Bài cũ: Kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập của HS

2.Bài mới:

Hướng dẫn HS làm bài luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát, xác định số tiền trong mỗi chiếc ví rồi so sánh.

- Gọi HS nêu miêng kết quả.

- Nhận xét chốt lại ý kiến đúng.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Gọi HS nêu miêng kết quả.

- Nhận xét chốt lại ý kiến đúng.

Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát tranh và làm bài cá nhân.

- Gọi HS nêu miêng kết quả.

- Nhận xét chốt lại ý kiến đúng.

Bài 4:

- Gọi học sinh đọc bài 4.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

3) Củng cố -dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà xem lại các BT đã làm.

- 1 em nêu yêu cầu bài (Chiếc ví nào nhiều tiền nhất)

- Cả lớp tự làm bài.

- 2 em nêu kết quả trước lớp, Cả lớp bổ sung:

Chiếc ví (c) có nhiều tiền nhất.

- 1 em nêu yêu cầu bài (Phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải?

- Cả lớp quan sát hình vẽ và tự làm bài.

- 2 em nêu kết quả trước lớp, Cả lớp bổ sung:

3000 + 500 + 100 = 3600 (đồng)

hoặc 2000 + 1000 + 500 + 100 = 3600 (đồng).

- 1 em nêu yêu cầu bài (Xem tranh rồi TLCH ...)

- Cả lớp quan sát hình vẽ và tự làm bài.

- 2 em nêu kết quả trước lớp, Cả lớp bổ sung:

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ để mua 1 cái kéo.

b) Nam có 7000 đồng, Nam mua được 1 cái kéo và 1 cây bút.

- Một em đọc bài toán.

- Cả lớp cùng GV phân tích bài toán và làm bài vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung:

Giải:

Số tiền Mẹ mua hết tất cả là:

6700 + 2300 = 9000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại số tiền là:

10000 – 9000 = 1000 (đồng)

Đ/S: 1000 đồng.

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.

Đánh giá bài viết
1 355
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm