Giáo án Toán lớp 3 bài 138: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 138: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 136: So sánh các số trong phạm vi 100 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 137: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 139: Diện tích của một hình

A/ Mục tiêu

  • Đọc viết các số trong phạm vi 100 000.
  • Biết thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
  • Giải toán tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán có lời văn.
  • Củng cố về ghép hình.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3

B. Chuẩn bị:

Chuẩn bị 8 hình tam giác vuông như BT4

C. Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động: Hát bài hát

2. Kiểm tra:

- Gọi HS chữa bài tập

+ Khoanh trịn vào số lớn nhất

- Nhận xét và cho điểm.

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài:

- Bài học này sẽ giúp các em củng cố về thứ tự các số có 5 chữ số, tìm thành phần chưa biết của phép tính, giải bài toán có liên quan rút về đơn vị, luyện ghép hình.

* Luyện tập:

Bài 1:

- Yc HS tự làm bài, khi chữa bài yêu cầu HS nêu quy luật của dãy số

- Chữa bài, ghi điểm

Bài 2:

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu HS tự làm bài

- Y/c HS giải thích cách làm của từng bài.

- Nhận xét ghi điểm

Bài 3:

+ Bài tóan cho biết những gì? Hỏi gì?

+ Bài toán trên thuộc dạng toán nào đã học.

- Y/c HS tự làm bài

Tĩm tắt

3 ngày: 315 m

8 ngày:….m?

- Chữa bài, ghi điểm

4. Củng cố:

- GV nhận xét tiết học.

5. Dặn dò:

- Bài nhà: Về nhà luyện tập thêm vở bT tốn.

- Chuẩn bị: Diện tích của một hình

- Hát

- 2 HS lên bảng làm

a) 67598, 67985, 76589, 76895

b) 43207, 43720, 32470, 37402

- HS nhắc lại

- 3 HS lên bảng làm, mỗi HS làm 1 phần HS cả lớp làm bài vào vở.

a) 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902

b) 24686, 24687, 24688, 24689, 24690, 24691

c) 99995, 99996, 99997, 99998, 99999, 100000

- HS nhận xét

+ Tìm x

- 4 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở

a) x+1536=6924 b) x-636=5618

x=6924-1536 x=5618+636

x =5388 x=6254

c) Xx2=2826 d) x : 3 = 1628

x = 2826:2 x = 1628 x 3

x =1413 x = 4884

- 4 HS lần lượt nêu cách tìm số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia chưa biết.

+ 2 HS đọc đề bài

+ Là bài tóan có liên quan đến rút về đơn vị

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở

Bài giải

Số mét mương đào được trong 1 ngày là

315:3=105 (m)

Số mét mương đào được trong 8 ngày là

1005 x 8 = 840 (m)

Đáp số: 840m

- HS nhận xét

Đánh giá bài viết
1 384
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm