Giáo án Toán lớp 3 bài 150: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 150: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 148: Tiền Việt Nam

Giáo án Toán lớp 3 bài 149: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 151: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

A/ Mục tiêu

  • HS biết cộng, trừ các số trong phạm vi 100000
  • Củng cố giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị.
  • Giáo dục học sinh tính cẩn thận.

B/ Đồ dùng dạy học:

Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ.

C/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Bài cũ:

- Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà

- Chấm vở hai bàn tổ 4

- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

- Hôm nay chúng ta tiếp tục củng cố về phép cộng và phép trừ các số có 4 chữ số trong phạm vi 100 000

b) Luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS nêu bài tập 1

- Nêu lần lượt từng phép tính và hs nêu kết quả

- Gọi HS nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 2

- Gọi HS nêu bài tập 2

- GV ghi bảng các phép tính

- Yêu cầu cả lớp đặt tính và tính vào vở.

- Mời hai HS lên bảng giải bài

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 3:

- Gọi HS đọc bài 3.

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu đề bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở

- Mời một HS lên bảng giải.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 4:

- Gọi HS đọc bài 4.

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu đề bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở

- Mời một HS lên bảng giải.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh gía bài làm HS.

d) Củng cố - Dặn dò:

*Nhận xét đánh giá tiết học

–Dặn về nhà học và làm bài tập.

- Hai HS lên bảng chữa bài tập số 4.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

*Lớp theo dõi giới thiệu

- Vài HS nhắc lại tựa bài.

- Một em nêu yêu cầu đề bài 1.

- Hai HS nêu miệng kết quả.

a) 90 000

b) 90 000

c) 50 000

- HS nhận xét bài bạn

- Một em đọc đề bài 2.

- Hai em lên bảng đặt tính và tính

35820 72436 92684 57370

+25079 +9508 -45326 - 6821

60899 81944 47358 50549

- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp sửa bài.

- Một HS đọc đề bài 3.

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- Một HS lên bảng giải bài

Giải:

Số cây ăn quả ở Xuân Hòa là:

68700 + 5200 = 73900 (cây)

Số cây ăn quả ở Xuân Mai là:

73900 – 4500 = 69400 (cây)

Đ/S: 69400 cây

- HS nhận xét bài bạn.

- Một em đọc đề bài 4.

- Cả lớp làm vào vở bài tập.

- Một HS lên giải bài.

Giải

Giá tiền mỗi cái com pa là:

10 000: 5 = 2000 (đồng)

Số tiền 3 cái com pa là:

2000 x 3 = 6000 (đ)

Đ/S: 6000 đồng

- Về nhà học và làm bài tập còn lại.

- Xem trước bài mới.

Đánh giá bài viết
1 266
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm