Giáo án Toán lớp 3 bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 3: Luyện tập

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn.

2. Kỹ năng: Rèn cho HS có kỹ năng giải toán có lời văn.

3. Thái độ: HS tích cực học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

II. Đồ dùng

  • GV: Bảng phụ
  • HS: SGK, thước kẻ, bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra

3. Bài mới

Giới thiệu bài

Ôn tập

*Ôn tập về cách cộng trừ

Bài 1

-Biết cách cộng ,trừ các số có 3 chữ số.

Bài 2

-Biết cách đặt tính rồi tính.

*Ôn tậpvề giải toánvề nhiều hơn và ít hơn.

Bài 3

-Biết cách giải bìa toánvề ít hơn.

Bài 4

-Biết cách giải bìa toánvề nhiều hơn.

4.Củng cố

5. Dặn dò

-Gọi HS lên bảng làm bài tập

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

560 . . .506

80 + 200 . . .280

630 - 30 . . . 600 + 1

Xếp các số: 346, 436, 634, 463, 364, 643

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến b.

-GV nhận xét, cho điểm HS .

*Tiết Toán hôm nay các em sẽ được ôn tập về cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.

-Bài tập Y/c chúng ta làm gì?

- Y/c HS tự làm bài tập.

-GV nhận xét cho điểm.

- Gọi HS đọc Y/c của đề bài.

- Y/c HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn (nhận xét cả về đặt tính và kết quả phép tính).

-Y/c 2 HS vừa lên bảng lần lượt nêu rõ cách tính của mình.

- Nhận xét, cho điểm HS.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Bài toán cho Biết gì?
- Bài toán hỏi gì?

- Y/c HS làm bài.

Tóm tắt

Khối Một: 245 HS

Khối Hai ít hơn khối Một: 32 HS

Khối Hai: .?.. HS

- Chữa bài, điểm HS.- Y/c HS đọc đề bài.
- Bài toán cho Biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Y/c HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm bạn

- Chữa bài nhận xét

- Giải bài toán về nhiều hơn ta thực hiện phép tính gì?

- Giải bài toán về ít hơn ta thực hiện phép tính gì?

- Về nh ôn tập thêm về cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ) v giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

- GV nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau.

-HS lên bảng chữa bài tập

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

- Bài tập Y/c tính nhẩm.

- Làm bài.

a) 400 + 300 = 700

700- 300 = 400

540 - 40 = 500

b) 500 + 40 = 540

700 - 400 = 300

540 - 500 = 40

c) 100 + 20 + 4 = 124

300 + 60 + 7 = 367

800 + 10 + 5 = 815

- 9 HS nối tiếp nhau nhẩm từng phép tính.

- Đặt tính rồi tính.

- 2 em lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

352 732 418 395

416 511 201 44

768 221 619 351

- HS nhận xét bài làm của ban

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dài v đọc thầm.

- Khối lớp Một có 245 HS.

- Số HS khối lớp Hai ít hơn số HS của khối lớp Một l 32 em.

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

Giải

Khối Hai có số HS l:

245 - 32 = 213 (HS)

Đáp số: 213 HS

- 1 HS đọc đề bài.

- Bài toán hỏi giá tiền của một tem thư.

- Giá tiền của một tem thư nhiều hơn giá tiền của một phong bì l 200 đồng.

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Gi tiền của một tem thư l:

200 + 600 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng

- HS nhận xét bài làm của bạn

Đánh giá bài viết
4 1.691
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm