Giáo án Toán lớp 3 bài 140: Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 140: Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 138: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 139: Diện tích của một hình

Giáo án Toán lớp 3 bài 141: Diện tích hình chữ nhật

A/ Mục tiêu

  • Biết đơn vị đo diện tích: Xăng-ti-met vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 cm
  • Biết đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông
  • Hiểu được số đo diện tích của 1 hình theo xăng - ti - mét vuông chính là số ô vuông 1 cm2 có trong hình đó.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3

B. Chuẩn bị:

Hình vuông có cạnh 1 cm cho từ hs

C. Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Khởi động: Hát bài hát

2. Kiểm tra bài cũ:

- Yc HS xem hình và trả lời đúng cho mỗi câu hỏi:

a) Những hình nào co diện tích nhỏ hơn diện tích hình ABCD?

b) Hình ABED có diện tích bằng tổng diện tích các hình nào?

- Chữa bài, ghi điểm

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài: Trong bài học hơm nay chúng ta sẽ làm quen với Đơn vị đo diện tích.

Hoạt động 1: Giới thiệu xăng - ti - mét vuơng (cm2)

- Để đo diện tích người ta dùng đo diện tích, một trong những đơn vị đo diện tích thường gặp là xăng ti- mét -vuông

- Xăng ti- mét –vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm

- Xăng ti- mét -vuông viết tắt là cm2

- GV phát cho mỗi HS 1 hình vuông có cạnh là 1 cm và y/c HS đo cạnh của hình vuông này

+ Vậy diện tích hình vuông này là bao nhiêu?

Hoạt động 2: Luyện tập:

Bài 1:

- Bài tập y/c các em đọc và viết các số đo diện tích theo cm2

- Yc HS tự làm

- GV đi kiểm tra HS làm bài giúp đỡ HS yếu.

- Gọi 3 HS lên bảng chữa bài

- Y/c HS đọc lại các số đo diện tích

Bài 2:

- Y.c HS quan sát hình

+ Hình A gồm mấy ô vuông?

+ Mỗi diện tích hình A là bao nhiêu cm2

+Vậy diện tích hình A là bao nhiêu cm2

- Yc HS tự làm với phần B

+ So sánh diện tích hình A và diện tích hình B?

Bài 3:

- Khi thực hiện các phép tính với các số đo diện tích ta thực hiện như với các số đo đv độ dài

- Chữa bài, ghi điểm

Bài 4: (Khá – giỏi)

- GV gọi HS đọc đề

- GV chữa bài ghi điểm

4. Củng cố - Dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Bài nhà: Về nhà làm bài vào vở bài tập

- Chuẩn bị bài: Diện tích hình chữ nhật

- Hát

a) Diện tích của các hình AEB, BED… nhỏ hơn diện tích hình ABCD.

b) Hình ABED códiện tích bằng tổng diện tích các hình AEB, BEC

- HS nghe – nhắc lại

- HS nghe

- HS nghe

- HS đọc

- HS cả lớp cùng đo và báo cáo: Hình vuông có cạnh là 1cm.

+ Là 1cm2

- HS lắng nghe

- HS làm vào vở, 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để KT

Đọc

Viết

Năm xăng – ti - mét vuông

Một trăm hai mươi xăng-ti-mét vuông

Một nghìn năm trăm xăng-ti-mét vuông

Mười nghìn xăng-ti-mét vuông

5 cm2

120 cm2

1500 cm2

10.000cm2

- HS đọc

+ Hình A có 6 ô vuông,

+ Mỗi ô vuông có diện tích là 1 cm2

+ Diện tích hình A là 6 cm2

+ Hình B gồm 6 ô vuông 1cm2,

+ Vậy diện tích của hình B là 6 cm2

- Diện tích hai hình này bằng nhau

- 1 HS đọc y/c

- HS làm vào vở - 2 hs lên bảng là

- HS nhận xét

- 2 HS đọc đề bài

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở

Bài giải

Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn dt tờ giấy màu đỏ là:

300 - 280 = 20 (cm2)

Đáp số: 20 cm2

- HS nhận xét

Đánh giá bài viết
1 1.135
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm