Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 119: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 119: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 117: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 118: Làm quen với chữ số La Mã

Giáo án Toán lớp 3 bài 120: Thực hành xem đồng hồ

I/ Mục tiêu

  • Biết đọc, viết, và nhận biết về giá trị của các số La Mã từ I đến XII để xem được đồng hồ và các số XX , XXI khi đọc sách.
  • BT cần làm: 1; 2; 3; 4(a, b).
  • HSKG hoàn thành tất cả các BT.
  • HS yếu, kém: làm BT1 theo HD của GV.

II. Hoạt động dạy - học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:

- Gọi học sinh lên bảng làm BT3 và 4 Tr 121

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS quan sát mặt đồng hồ và thực hiện vào vở.

- Mời một học sinh đứng tại chỗ đọc.

- Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Ghi các số La Mã lên bảng và gọi HS đọc (đọc xuôi, đọc ngược.

I, III, IV, VI, VII, IX, XI, VIII, XII

Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT và tự làm bài vào vở.

- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

Bài 4

- Cho HS dùng các que diêm hoặc tăm để thực hành xếp thành các số La Mã.

- Theo dõi nhận xét đánh giá.

3. Củng cố - dặn dò:

- Gọi HS lên bảng viết các số La mã (GV đọc cho HS viết).

- Về nhà tập viết các số La Mã.

- Hai em lên bảng làm bài tập.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu

- Vài học sinh nhắc lại tựa bài.

- Một em nêu yêu cầu đề bài 1.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Một học sinh nêu miệng kết quả, lớp bổ sung.

a/ 4 giờ ; b/ 8 giờ 15 phút ; c/ 8 giờ 55 phút

- Một em đọc yêu cầu bài tập.

- HS đọc các số La Mã GV ghi trên bảng.

- Cả lớp theo dõi bổ sung.

- Đọc yêu cầu bài và làm bài vào vở.

- 1HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bỏ sung.

III: ba Đ IIII: bốn S

VI: bốn S VIIII: chín S

- Cả lớp thực hành xếp các số La Mã bằng 3 que diêm: xếp được các số: III, IV, VI, IX, XI.

- 1em lên bảng viết.

Đánh giá bài viết
3 396
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm