Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 71: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 71: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 70: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 72: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

I. Mục tiêu

  • Biết đặt tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư)
  • Bài tập cần làm: 1 (cột 1, 3, 4); 2, 3.

II. Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. BÀI CŨ

- Gọi hs lên bảng đặt tính rồi tính: 78 : 6 = ?

85 : 4 = ? cả lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét, tuyên dương.

2.BÀI MỚI

* Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học và biết cách thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số và áp dụng giải toán có lời văn.

Hoạt động 1: Giới thiệu phép chia 648 : 3 = ?

- GV hướng dẫn thực hiện phép chia như phần bài học SGK.

- Gọi hs nêu lại cách thực hiện phép chia.

Hoạt động 2:Giới thiệu phép chia 236 : 5 = ?

- GV hướng dẫn thực hiện phép chia như phần bài học SGK.

- Gọi hs nêu lại cách thực hiện phép chia.

- Chú ý nhắc hs: ở lần chia thứ nhất có thể lấy một chữ số (trường hơp 648 : 3) hoặc có thể lấy hai chữ số (trường hợp 236 : 5)

Hoạt động 3: Thực hành

Bài 1

- - Cả lớp luyện cách chia như bài học làm bài vào vở.

- Gọi 3 hs lên bảng làm bài a)

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

- Gọi 3 hs khác lên bảng làm bài b)

- Nhận xét, chữa bài ghi điểm.

Bài 2

- Yêu cầu cả lớp đọc kĩ đề bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chưa bài, ghi điểm.

Bài 3

- HS thực hiện phép chia như mẫu. Lấy số đã cho chia cho 8, chia cho 6.

- Gọi 3 hs lên bảng làm, mỗi em 1 cột.

- Nhận xét, chữa bài.

IV.Củng cố, dặn dò

- GV – HS hệ thống bài học.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn hs về nhà làm bài tập ở VBT và chuẩn bị cho bài sau.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Lắng nghe

- Quan sát, theo dõi GV thực hiện.

- Đọc ĐT phần bài học.

- 2 hs nêu lại cách thực hiện như phần bài học SGK.

Bài 1

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- 3 hs lên bảng làm bài a) dưới lớp theo dõi nhận xét kết quả.

HS theo dõi nhận xét

Bài 2

-1 em đọc đề toán, lớp theo dõi sau .

- hs lên bảng làm bài

Bài giải

Số hàng có tất cả là:

234 : 9 = 26 (hàng)

Đáp số : 26 hàng

Bài 3

-Cả lớp thực hiện như mẫu và gv hướng dẫn.

- 3 em lên bảng làm, lớp làm vào vở

888 : 8 = 111kg; 600 : 8 = 75 giờ;

312 : 8 = 39 ngày

888 : 6 = 148kg; 600 : 6 = 100 giờ;

312: 6 = 52 ngày.

- HS nhận xét chữa bài tập

- 1 hs nêu lại các bước chia ở BT1.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm