Giáo án Toán lớp 3 bài 142: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 142: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 140: Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông

Giáo án Toán lớp 3 bài 141: Diện tích hình chữ nhật

Giáo án Toán lớp 3 bài 143: Diện tích hình vuông

A/ Mục tiêu

  • Biết tính diện tích hình chữ nhật.
  • Giáo dục HS chăm học.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3

B/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ

C/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Kiểm tra:

- Gọi 2HS lên bảng làm BT: Tính diện tích HCN biết:

a) chiều dài là 15cm, chiều rộng là 9cm.

b) chiều dài là 12cm, chiều rộng là 6cm.

- GV nhận xét đánh giá.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS nêu bài toán.

- Ghi tóm tắt đề bài lên bảng.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Cho quan sát về các đơn vị đo các cạnh và nêu nhận xét về đơn vị đo của 2 cạnh HCN.

- Yêu cầu HS tự làm và chữa bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 2: - Gọi HS nêu bài toán.

- GV gắn hình H lên bảng. Yêu cầu cả lớp quan sát. A 8cm B

10cm

D C M

8cm

P 20 cm N + Hãy nêu độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật ABCD và DMNP.

+ Muốn tính được diện tích của hình H ta cần biết gì ?

+ Khi biết diện tisch 2 hình chữ nhật ABCD và DMNP, ta làm thế nào để tính được diện tích hình H.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Mời một em lên giải bài trên bảng.

- Nhận xét đánh giá bài làm HS.

Bài 3:

- Gọi HS nêu bài toán.

- Ghi tóm tắt đề bài lên bảng.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò:

- Muốn tính diện tích HCN ta làm thế nào?

- Về nhà học thuộc QT và xem lại các BT đã làm.

- 2HS lên bảng làm BT.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Một em nêu bài toán.

- Phân tích bài toán.

- Nêu nhận xét các số đo của hai cạnh HCN không cùng đơn vị đo ta phải đổi về cùng đơn vị đo.

- Cả lớp tự làm bài.

- 1 em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung.

Giải :

4 dm = 40 cm

Diện tích HCN: 40 x 8 = 320 (cm2)

Chu vi HCN: (40 + 8) x 2 = 96 (cm)

Đáp số : 320 cm2, 96 cm

- Một em đọc bài toán.

- Cả lớp quan sát hình vẽ.

+ Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 10cm, chiều rộng 8cm.

+ Hình chữ nhật DMNP có chiều dài 20cm, chiều rộng 8cm.

+ Cần tính diện tích của 2 hình ABCD và DMNP.

+ Lấy diện tích của 2 hình đó cộng lại với nhau

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Một HS lên bảng giải. Cả lớp theo dõi bổ sung

Giải:

Diện tích hình ABCD : 10 x 8 = 80(cm2)

Diện tích hình DMNP: 20x 8 =160 (cm2)

Diện tích hình H : 80 + 160 = 240 (cm2)

Đáp số: 240 cm2

- Một em nêu bài toán.

- Phân tích bài toán.

- Cả lớp tự làm bài.

- 1 em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung:

Giải :

Chiều dài HCN: 5 x 2 = 10 (cm)

Diện tích HCN: 10 x 5 = 50 (cm2)

Đáp số: 50 cm2

- Vài HS nhắc lại QT tính diện tích HCN.

Đánh giá bài viết
1 500
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm