Giáo án Toán lớp 3 bài 40: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 40: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 38: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 39: Tìm số chia

Giáo án Toán lớp 3 bài 41: Góc vuông, góc không vuông

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Biết tìm một thành phần chưa biết của phép tính.
  • Biết làm tính nhân (chia) số có hai chữ số (cho) số có một chữ số

2. Kỹ năng: Biết làm tính nhân (chia) số có hai chữ số (cho) số có một chữ số

3.Thái độ: HS tích cực học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

II. Đồ dùng dạy - học

Bảng phụ, phấn màu.

III. Các hoạt động dạy - học

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Ổn định

2.Kiểm tra

3.Bài mới

a.Giới thiệu bài

b.Luyện tập

Bài 1.

- Biết tìm thành phần chưa biết của phép tính.

Bài 2:

- Biết thực hiện phép nhân, chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.

Bài 3:

- Biết tóm tắt và giải bài toán đơn

4. Củng cố

5.Dặn dò

- Gọi 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào bảng con.

42 : x = 6; x x 7 = 0; 27 : x = 3

- GV nhận xét, cho điểm.

* Giờ học hôm nay chúng ta đi luyện tập cách tìm số chia chưa biết

- 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS nêu cách tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, số bị chia, số chia, thừa số chưa biết.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, gọi HS lên bảng làm.

- Nhận xét, cho điểm.

- 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, gọi HS lên bảng làm.

- Chữa bài, nhận xét.

- Gọi HS đọc đề bài.

- HS tự làm bài.

- Nhận xét, cho điểm.

- Hãy nêu cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

- Nêu cách tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, số bị chia, số chia, thừa số chưa biết?

- Hãy nêu cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

- Nhận xét tiết học.

-Về nhà ôn lại bài,chuẩn bị

sau: Góc vuông, góc không vuông.

- 3 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc.

- HS nêu cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

- 6 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

x + 12 = 36 x x 6 = 30

x = 36 - 12 x = 30 : 6

x = 24 x = 5

x - 25 = 15 x : 7 = 5

x = 15+ 25 x = 5 x 7

x = 40 x = 35

80 - x = 30 42 : x = 7

x = 80 - 30 x = 42 : 7

x = 50 x = 6

- Lớp nhận xét, sửa sai.

- 1 HS đọc.

- 4 HS lên bảng làm bài, nêu cách thực hiện phép chia của mình.

x

35

26

64

2

80

4

2

4

6

32

8

20

70

102

04

00

4

0

0

0

- Lớp nhận xét, sửa sai.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- 1 HS đọc.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số lít dầu còn lại là:

36 : 3 = 12 (lít)

Đáp số : 12 lít dầu

- Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.

- HS nêu.

Đánh giá bài viết
1 1.079
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm