Giáo án Toán lớp 3 bài 11: Ôn tập về hình học

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 11: Ôn tập về hình học bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 9: Ôn tập các bảng chia

Giáo án Toán lớp 3 bài 10: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 12: Ôn tập về giải toán

I. Mục tiêu

1. Kiến thức.

  • Tính được độ dài đường gấp khác và tính chu vi hình tứ giác, hình tam giác.
  • Củng cố cho HS cách nhận dạng hình vuông, hình tứ giác, hình tam giác qua bài “đếm hình” vẽ hình.

2. Kỹ năng: HS có kỹ năng tính chu vi hình tam giác, tứ giác nhanh, chính xác.

3.Thái độ: Yêu thích và ham học toán, có óc nhạy cảm sáng tạo.

II. Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ, thước kẻ, phấn màu
  • HS: SGK, thước kẻ, bút

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.Ôn tập

bài 1

-Biết cách tính độ dài đường gấp khác

Bài 2

-Biết cách do các cảnh của HCN rồi tính chu vi HCN đó

Bài 3

-Nhận Biết được HV và đếm được số hình vuông đó.

Bài 4

-Biết cách kẻ thêm một đoạn thẳng để hình đã cho thành 3 hình tam giác, 2 hình tứ giác

3. Củng cố dặn dò

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập

- Có 32 quyển sách, cô giáo phát cho 8 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách?

HS 2: 28 : 7+ 207 ; 21 : 3 x 4

- GV nhận xét và cho điểm HS .

* Giờ học hôm nay chúng ta đi ôn tập về nhận Biết các hình và tính chu vi các hình đó.

-Gọi HS đọc Y/c phần a

- Muốn tính độ dài đường gấp khác ta làm như thế nào?

- Đường gấp khác ABCD có mấy đoạn thẳng. Đó là những đoạn thẳng nào? Hãy nêu độ dài của từng đoạn thẳng

- Chữa bài, nhận xét

- Y/c HS đọc đề bài phần b

- Nêu cách tính chu vi của một hình?

- Hình tam giác MNP có mấy cảnh đó là cảnh nào? Hãy nêu độ dài của từng cảnh.

- Chữa bài, nhận xét

- Gọi HS đọc đề bài, nêu cách tính độ dài đoạn thẳng cho trước rồi thực hành tính chu vi của hình chữ nhật ABCD.

-GV nhận xét cho điểm

- Y/c HS quan sát hình và hướng dẫn các em đánh số thứ tự cho từng phần hình như hình bên.

- Y/c HS đếm số hình vuông có trong hình vẽ bên và gọi tên theo hình đánh số.

* Có bao nhiêu hình vuông? Đó là những hình nào?

* Có bao nhiêu hình tam giác? Đó là những hình nào?

- Y/C HS đặt tên các điểm có trong hình và gọi tên các hình tam giác, tứ giác có trong hình.

- Câu b. có nhiều cách vẽ nhưng đoạn thẳng cần vẽ phải xuất phát từ một đỉnh của hình tứ giác.

- HS nêu tên các tứ giác có trong hình vừa vẽ. Khuyến khích HS có thể có cách vẽ khác.

- Chữa bài, nhận xét

- Nêu cách tính độ dài đường gấp khác?
-Muốn tính chu vi hình tam giác ta làm như thế nào?
-GV nhận xét tiết học.

-HS lên bảng chữa bài

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

- Tính độ dài đường gấp khác ABCD.

- Ta tính tổng độ dài của đường gấp khác đó.

- Đường gấp khác ABCD gồm 3 đoạn thẳng tạo thành. Đó là những đoạn thẳng AB, BC, CD. Độ dài của đoạn thẳng AB 134 cm, BC l12 cm, CD l40 cm.

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Độ dài đường gấp khác ABCD là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Đáp số: 86 cm

b, Bài giải

Chu vi hình tam giác MNP là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Đáp số: 86 cm

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật ABCD là: 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm

- Quan sát hình và đánh số

*Có 5 hình vuông, đó là: hình(1 + 2), hình 3, hình (4 + 5), hình 6 hình (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6).

* Có 6 hình tam giác, đó là: hình 1, hình 2, hình 4, hình 5, H (2 + 3 + 4), H (1 + 6 + 5).

- 3 hình tam giác là: ABC, ABD, ADC.

Đánh giá bài viết
1 1.009
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm