Giáo án Toán lớp 3 bài 42: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 42: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 40: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 41: Góc vuông, góc không vuông

Giáo án Toán lớp 3 bài 43: Đề-ca-mét và Héc-tô-mét

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Biết cách dùng ê ke để kiểm tra, nhận Biết góc vuông, góc không vuông.
  • Biết vẽ góc vuôngtrong trường hợp đơn giản.

2.Kỹ năng: Nhận biết góc vuông, vẽ góc vuông nhanh, chính xác.

3. Thái độ: HS tích cực học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

II. Đồ dùng dạy - học

Bảng phụ, phấn màu. giấy.

III. Các hoạt động dạy - học

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Ổn định

2.Kiểm tra

3.Bài mới

a.Giới thiệu bài

b.Luyện tập

Bài 1:

-Biết cách vẽ góc vuông.

Bài 2:

- Biết dùng ê ke để kiểm tra góc vuông.

Bài 3:

- Nhận Biết được góc vuông.

4.Củng cố

5.Dặn dò

- GV vẽ một số hình lên bảng và yêu cầu HS lên bảng dùng ê ke kiểm tra và đánh dấu các góc vuông có trong mỗi hình.

- GV nhận xét, cho điểm.

* Giờ học hôm nay chúng ta đi thực hành nhận biết và vẽ góc vuông.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Hướng dẫn HS thực hành vẽ góc vuông đỉnh O: Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với O và một cạnh góc vuông của ê ke trùng với cạnh đã cho. Vẽ cạnh còn lại của góc theo cạnh còn lại của góc vuông ê ke. Ta được góc vuông đỉnh O, cạnh ON, OM.

- GV theo dõi hướng dẫn HS.

- Yêu cầu HS kiểm tra bài của nhau.

- Chữa bài, nhận xét.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở và trả lời.

- Nhận xét, cho điểm.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và tưởng tượng xem mỗi hình A, B được ghép từ hình nào.

- Sau đó dùng các miếng ghép để kiểm tra lại.

- Nhận xét.

- Gọi một vài HS lên kẻ và kiểm tra lại góc vuông, góc không vuông.

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà tập vẽ góc vuông và góc không vuông, chuẩn bị bài: Đề-ca-mét – Héc- tô- mét

- 3 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc.

- Thực hành vẽ góc vuông đỉnh O theo hướng dẫn và tự vẽ các góc vuông đỉnh A, B còn lại.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- 1 HS đọc.

- Dùng ê ke để kiểm tra mỗi hình sau có mấy góc vuông?

- Hình thứ nhất có 4 góc vuông, hình thứ hai có 2 góc vuông.

- 1 HS đọc.

- HS nêu: Hình A được ghép từ hình 1 và hình 4.

- Hình B được ghép từ hình 2 và hình 3.

- HS tự kiểm tra lại.

- 2 HS lên bảng kẻ.

Đánh giá bài viết
1 929
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm