Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 110: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 110: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 108: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Giáo án Toán lớp 3 bài 109: Nhân số có có bốn chữ số với số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 111: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

I/ Mục tiêu

  • Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần).
  • Bài tập cần làm: bài 1, 2 (cột 1, 2, 3), 3, 4 (cột 1, 2).

II/ Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:

- Gọi học sinh lên bảng làm BT: Đặt tính rồi tính: 810 x 5 1121 x 4

1023 x 3 2005 x 4

- Nhận xét chấm điểm.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b/ Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu học sinh tự làm vào vở.

- Mời 3HS lên bảng chữa bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở KT.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu của BT.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời một học sinh lên bảng giải bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi và chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3:

- Mời một học sinh đọc bài toán.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời một học sinh lên giải bài trên bảng.

- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

Bài 4: - Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở.

- Mời 3HS lên bảng chữa bài.

- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

c) Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Dặn về nhà học và làm bài tập.

- 2HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Một em nêu yêu cầu của bài.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở

- 3 học sinh lên bảng làm bài, lớp bổ sung:

a/ 4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258

b/ 1052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 3156

c/ 2007 + 2007 + 2007 + 2007 = 2007 x 4 = 8028

- Đổi chéo vở để KT bài cho bạn.

- Một em đọc yêu cầu bài 2.

- Cả lớp làm vào vở.

- Một học sinh lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung:

SBC

423

423

9604

5355

SC

3

3

4

5

Thương

141

141

2401

1071

- 1HS đọc bài toán (SGK).

- Phân tích bài toán theo gợi ý của GV.

- Lớp thực hiện làm vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài.

Bài giải

Số lít dầu cả hai thùng là:

1025 x 2 = 2050 ( lít )

Số lít dầu còn lại:

2050 – 1350 = 700 (l)

Đ/S: 700 lít dầu

- 1 em đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp tự làm bài.

- 3 em lần lượt lên bảng chữa bài, lớp theo dõi bổ sung.

Số đã cho

1015

1107

1009

Thêm 6 đv

1021

1113

1015

Gấp 6 lần

6090

6642

6054

- 2 học sinh nhắc lại nội dung bài.

Đánh giá bài viết
1 384
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm