Giáo án Toán lớp 3 bài 163: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 163: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 161: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 162: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 164: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

I/ Mục tiêu

  • Biết cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000.
  • Biết giải bài toán bằng hai cách.
  • Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3.

II. Đồ dùng dạy học:

* GV: Bảng phụ, phấn màu.

* HS: vở, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Ôn tập các số đến 100 000.

-Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2.

-Nhận xét ghi điểm.

-Nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

3. Giới thiệu và ghi đề. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000.

* Hoạt động 1: Làm bài 1, 2.

- Củng cố cho Hs cách về cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100.000.

Bài 1:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv yêu cầu Hs tự làm.

- Gv mời 4 Hs lên bảng thi làm bài và nêu cách tính nhẩm.

- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài của bạn trên bảng.

- Gv nhận xét, chốt lại:

Bài 2: (Đặt tính rồi tính)

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Gv mời 4 Hs lên bảng sửa bài và nêu cách tính. Cả lớp làm bài vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại:

* Hoạt động 2: Làm bài 3.

- Củng cố cho Hs cách giải bài toán bằng các cách khác nhau.

Bài 3:

- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của bài.

- Gv tóm tắt đề bài. Hai Hs lên bảng giải, mỗi Hs giải một cách.

- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gv nhận xét, chốt lại kết quả đúng:

5./ Củng cố– dặn dò.

- Hs nhắc lại nội dung đã ôn tập.

- Làm lại bài 1, 2.

- Chuẩn bị bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo).

- Nhận xét tiết học.

- 2 HS lên bảng làm bài, dưới lớp làm bài vào nháp

- Lắng nghe GV giới thiệu và nhắc lại tựa bài.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào PHT.

-Bốn Hs lên bảng thi làm bài.

-Hs nhận xét.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.

-HS cả lớp làm bài vào vở.

-4 Hs lên bảng sửa bài.

-Hs nhận xét bài của bạn.

-Hs chữa bài đúng vào vở.

-Hs đọc yêu cầu của bài.

-Cả lớp làm bài vào vở.

-Một hs tóm tắt bài toán.

Tóm tắt

- Có: 80 000 bóng đèn.

- Chuyển lần 1: 38 000 bóng đèn.

- Chuyển lần 2: 26 000 bóng đèn.

- Còn lại: …………… bóng đèn?

-Hai Hs lên bảng làm bài

Bài giải

Cách 1:

Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu là:

80 000 – 38 000 = 42 000 (bóng đèn)

Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai là:

42 000 – 26 000 = 16 000 (bóng đèn)

Đáp số: 16 000 bóng đèn.

Cách 2:

Số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

38 000 + 26 000 = 64 000 (bóng đèn)

Số bóng đèn còn lại trong kho là:

80 000 – 64 000 = 16 000 (bóng đèn)

Đáp số: 16 000 bóng đèn

-Hs cả lớp nhận xét

-Hs sửa bài đúng vào vở.

Lắng nghe

Đánh giá bài viết
1 696
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm