Giáo án Toán lớp 3 bài 89: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 89: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 87: Chu vi hình vuông

Giáo án Toán lớp 3 bài 88: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 91: Các số có bốn chữ số

I. Mục tiêu

  • Biết làm tính nhân, chia trong bảng; nhân (chia) số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số.
  • Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông, giải toán về tìm một phần mấy của một số.
  • Bài tập cần làm: 1, 2 (cột 1, 2, 3); 3, 4.

II.Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. BÀI CŨ

- Gọi hs nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật và tính chu vi hình vuông.

- Gọi hs lên bảng tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài bằng 20cm và chiều rộng bằng 32cm.

- Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm.

2.BÀI MỚI

* Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ luyên tập chung ôn về các kiến thức đã học.

* Thực hành

Bài 1: Tính nhẩm

- Cả lớp tự làm bài vào vở.

- Gọi 3 hs nêu kết quả bài làm mỗi em nêu một cột.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 2: Tính

- Yêu cầu hs tự làm bài vào vở.

- Gọi 3 hs lên bảng làm 3 bài của phần a).

- Nhận xét, chữa bài.

- Gọi 3 hs khác lên bảng làm bài b

- Nhận xét, chữa bài.

Bài 3:

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, ghi điểm.

Bài 4:

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, ghi điểm.

IV.Củng cố, dặn dò

- GV+HS hệ thống bài học.

- Nhận xét tiết học.

Dặn hs về nhà ôn lại bài để chuẩn bị cho tiết kiểm tra cuối HKI.

- 1 hs nêu trước lớp.

- 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào nháp.

- Nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Lắng nghe, nhắc lại tựa bài.

- Cả lớp tự làm bài vào vở.

- 3 hs lần lượt nêu kết quả trước lớp.

9 x 5 = 45 63 : 7 = 9 8 x 8 = 64

3 x 8 = 24 40 : 5 =8 5 x 5 = 35

6 x 4 = 24 45 : 9 = 5 35 : 5 = 7

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 3 hs lên bảng làm 3 bài của phần a)

a)

- 3 hs lên bảng làm ba bài b

- HS nhận xét chữa bài tập

- 1 hs đọc đề toán trước lớp, cả lớp đọc thầm.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 1 hs lên bảng làm bài.

Bài giải

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

(100 + 60) x 2 = 320 (m)

Đáp số: 320m.

- HS nhận xét bài bạn

- 1 hs đọc đề toán , cả lớp đọc thầm.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 1 hs lên bảng làm bài.

Bài giải

Số mét vải đã bán là:

81 : 3 = 27 (m)

Số mét vải còn lại là:

81 - 27 = 54 (m)

Đáp số: 54m vải.

- 2 ,3 hs nhắc lại nội dung tiết học.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Đánh giá bài viết
1 414
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm