Giáo án Toán lớp 3 bài 129: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 129: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 127: Làm quen với thống kê số liệu

Giáo án Toán lớp 3 bài 128: Làm quen với thống kê số liệu

Giáo án Toán lớp 3 bài 131: Các số có năm chữ số

I/ Mục tiêu

  • Biết đọc, phân tích và xử lí số liệu của một dãy và bảng số liệu đơn giản.
  • Giáo dục HS chăm học.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3.

II. Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ kẻ bảng thống kê số liệu bài tập 1

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Kiểm tra:

- Gọi học sinh lên bảng làm lại BT4 tiết trước.

- Cho ví dụ về một bảng số liệu.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài

* Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1: - Treo bảng phụ và hỏi:

+ Bảng trên nói gì?

+ Ô trống ở cột thứ hai ta phải điền gì?

+ Năm 2001 gia đình chị Út thu hoạch được bao nhiêu ki lô gam thóc?

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Gọi lần lượt từng em lên điền vào các cột còn lại.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2:

- Gọi một em nêu yêu cầu bài tập.

- Hướng dẫn cả lớp làm mẫu câu a trong bảng.

- Yêu cầu học sinh tự làm câu còn lại.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3:

- Gọi một em nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- Nhận xét đánh giá bài làm học sinh.

3. Củng cố - dặn dò:

- Về nhà xem lại các BT đã làm.

- 1 Học sinh lên bảng làm bài.

- 1 em nêu ví dụ về một bảng số liệu.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét.

- Cả lớp quan sát bảng thống kê và trả lời:

+ Bảng này nói lên số liệu thóc thu hoạch trong các năm của gia đình chị Út.

+ Ta phải điền thêm “Số thóc gia đình chị Út thu hoạch trong năm”

+ Thu hoạch được 4200 kg.

- Dựa vào cột thứ nhất lần lượt từng em lên điền để hoàn thành bảng số liệu.

Năm

2001

2002

2003

Số thóc

4200

3500

5400

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Một em đọc yêu cầu bài tập.

- 1 em làm mẫu câu a.

Số cây bạch đàn trồng năm 2002 nhiều hơn năm 2000 là: 2165 – 1745 = 420 (cây)

- Cả lớp tự làm các câu còn lại.

- 1 em lên bảng sửa bài, lớp nhận xét bổ sung:

b/ Năm 2003 trồng được số cây thông và bạch đàn là: 2540 + 2515 = 5055 (cây)

- Một em đọc yêu cầu bài tập.

90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Hai học sinh nêu miệng kết quả. Cả lớp bổ sung

a/ Dãy trên có tất cả là: 9 số.

b/ Số thứ tư trong dãy là: 60.

Đánh giá bài viết
3 957
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm