Giáo án Toán lớp 3 bài 82: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 82: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 80: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 81: Tính giá trị của biểu thức

Giáo án Toán lớp 3 bài 83: Luyện tập chung

I. Mục tiêu

  • Biết tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ().
  • Áp dụng được việc tính giá trị của biểu thức vào dạng bài tập điền dấu =; <; >.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3 (dòng 1), 4

II. Đồ dùng dạy học

GV+HS: Các hình tam giác như trong sgk.

III. Các hoạt động dạy học

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1.KIỂM TRA BÀI CŨ

- Gọi hs nhắc lại 4 quy tắc đã học.

- Nhận xét, tuyên dương.

2.BÀI MỚI

* Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ luyện tập về kĩ năng tính giá trị của biểu thức có trong ngoặc và kĩ năng xếp hình.

* Thực hành

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

- Giúp hs tính giá trị của biểu thức đầu.

- GV viết lên bảng và tính:

238 – (55 – 35) = 238 – 20

= 218

GV: Biểu thức này có dấu ngoặc nên các em thực hiện phép tính có trong ngoặc trước sau đó mới thực hiện phép tính ngoài ngoặc sau.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Goị 3 hs lên bảng làm bài

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

- GV nêu lại các em nhớ nếu biểu thức không có dấu ngoặc mà có các phép tính cộng trừ, nhân chia thì ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 4 hs lên bảng làm bài mỗi em làm 1 bài

- Nhận xét, chữa bài.

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

- Lưu ý hs: cần tính giá trị của hai biểu thức sau đó so sánhgiá trị biểu thức của chúng.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Gọi 2 hs lên bảng làm bài

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm.

Bài 4: Xếp hình

- Yêu cầu cả lớp tự xếp hình CN. Gv theo dõi giúp đỡ hs.

- Kiểm tra, nhận xét, tuyên dương.

IV.Củng cố, dặn dò.

- Gọi hs nêu lại 4 quy tắc tính giá trị biểu thức đã học.

- Nhận xét tiết học

- 4 hs nêu 4 quy tắc, cả lớp nhận xét .

- Lắng nghe

- Quan sát, lắng nghe GV làm mẫu.

- Cả lớp chép bài vào vở.

- Lắng nghe, ghi nhớ, áp dụng để làm bài

- Cả lớp làm bài CN vào vở.

- 3 hs lên bảng làm bài

175 – (30 + 20) = 175 – 50

= 125

84 : (4 : 2) = 84 : 2

= 42

(72 + 18) x 3 = 90 x 3

= 270

- Lắng nghe, ghi nhớ để làm bài.

- Cả lớp làm bài CN vào vở.

- 4 hs lên bảng làm bài .

(421 - 200) x 2 = 221 x 2

= 442

421 – 200 x 2 = 421 – 400

= 21

90 + 9 : 9 = 90 + 1

= 91

(90 + 9) : 9 = 99 : 9

= 11

- HS nhận xét bài tập

- Cả lớp làm bài CN.

- 2 em lên bảng làm

(12 + 11) x 3 > 45

30 < (70 + 23) : 3

- HS xếp hình cá nhân

- HS thực hiện theo y/c của gv

- Lắng nghe về nhà thực hiện

Đánh giá bài viết
1 350
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm