Giáo án Toán lớp 3 bài 143: Diện tích hình vuông

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 143: Diện tích hình vuông bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 141: Diện tích hình chữ nhật

Giáo án Toán lớp 3 bài 142: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 144: Luyện tập

A/ Mục tiêu

  • Biết quy tắc tính diện tích hình vuông theo số đo cạnh của nó và bước đầu vận dụng tính diện tích một số hình vuông,theo đơn vị la xăng-ti- mét vuông.
  • Giáo dục HS chăm học.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3.

B/ Đồ dùng dạy học: Một số hình vuông bằng bìa có số đo cạnh 4cm,10 cm,... Phiếu học tập

C/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Kiểm tra:

- Gọi 1 em lên bảng sửa bài tập về nhà.

- Chấm vở 1 tổ.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

Hoạt động 1: Xây dựng qui tắc tính diện tích hình vuông

- GV gắn hình vuông lên bảng.

- Yêu cầu quan sát đếm số ô vuông có trong hình vuông?

- Yêu cầu tính số ô vuông bằng cách lấy số ô của một hàng nhân với số ô của một cột ?

- Gợi ý để HS rút ra cách tính diện tích bằng cách lấy 3 ô nhân 3 ô bằng 9 ô.

- Đưa ra một số hình vuông với số ô khác nhau yêu cầu tính diện tích?

- Nhận xét đánh giá bài làm của HS.

Hoạt động 2: Luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Kẻ lên bảng như SGK.

- Yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi và diện tích hình vuông.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Mời một em lên thực hiện và điền kết quả vào từng cột trên bảng.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời một em lên bảng giải bài

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 3:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò:

- Cho HS nhắc lại QT tính diện tích HV.

- Về nhà học thuộc QT và xem lại các BT đã làm.

- Một em lên bảng chữa bài tập số 3.

Chiều dài HCN là: 5 x 2 = 10 cm

Diện tích HCN: 10 x 5 = 50 (cm2)

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp quan sát lên bảng theo dõi GV hướng dẫn để nắm về cách tính diện tích hình vuông.

- Thực hành đếm và nêu: Hàng ngang có 3 ô vuông 1cm2, cột dọc có 3 ô vuông 1 cm2

- Vậy số ô vuông của cả hình vuông là:

3 x 3 = 9 (ô vuông)

- Vì 1 ô vuông bằng 1 cm 2 nên: 3 x 3 = 9 (cm2)

- Vài HS nêu lại cách tìm diện tích.

- Tương tự cách tính ở ví dụ 1 lớp thực hành tính diện tích một số hình vuông khác nhau.

- Một em nêu yêu cầu đề bài.

- Một em nêu lại cách tính chu vi và diện tích hình vuông.

- Cả lớp thực hiện làm bài.

- Một em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung:

- Một em nêu yêu cầu đề bài.

- Cả lớp làm vào vở bài tập.

- Một HS lên bảng tính, lớp theo dõi bổ sung.

Giải:

Đổi : 80 mm = 8 cm

Diện tích tờ giấy là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 cm2

- Một em nêu yêu cầu đề bài.

- Lớp thực hiện vào vở.

- Một em lênbaifchax chữa bài, lớp bổ sung.

Giải:

- Cạnh hình vuông là: 20 :4 = 5 (cm)

- Diện tích hình vuông là: 5 x 5 = 25 (cm2)

Đáp số: 25 cm2

- 3 em nhắc lại QT.

Đánh giá bài viết
1 2.874
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm