Giáo án Toán lớp 3 bài 132: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 132: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 129: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 131: Các số có năm chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 133: Các số có năm chữ số

I/ Mục tiêu

  • Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số.
  • Biết thứ tự của các số có năm chữ số.
  • Biết viết các số tròn nghìn (từ 10000 đến 19000) vào dưới mỗi vạch của tia số.
  • Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • GV: Bảng viết nội dung bài tập 3, 4
  • HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Ổn định:

2.Kiểm tra bài cũ:

-GV kiểm tra bài tập luyện tập thêm của tiết 131.

3.Dạy và học bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b/ Luyện tập – thực hành

Bài 1:

-GV gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập 1

-GV yêu cầu HS tự làm bài.

-GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

-GV nhận xét và cho điểm HS.

-GV chỉ các số trong bài tập, yêu cầu HS đọc.

Bài 2:

-Tiến hành tương tự bài tập 1.

Bài 3:

-GV hỏi : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-GV yêu cầu HS tự làm bài.

-GV hỏi làm phần a: Vì sao em điền 36522 vào sau 36521

-Hỏi tương tự với HS làm phần b và c

-Yêu cầu HS cả lớp đọc các dãy số trên.

Bài 4:

-GV yêu cầu HS tự làm bài.

-GV chữa bài và yêu cầu HS đọc các số trong dãy số.

-GV hỏi: Các số trong dãy số này có điểm gì giống nhau?

-GV giới thiệu: Các số này được gọi là các số tròn nghìn.

-GV yêu cầu HS nêu các số tròn nghìn vừa học.

4.Củng cố – Dặn dò:

-Tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.

-Hát

-2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 bài.

-Theo dõi GV giới thiệu.

-HS nêu: Viết số

-2HS lên bảng viết số trên bảng lớp, HS cả lớp làm bài tập vào vở.

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét.

-HS đọc theo tay chỉ của GV.

-Bài tập yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào ô trống.

-3 HS làm bảng làm 3 phần a, b, c HS cả lớp làm bài vào vở.

-Vì dãy số này bắt đầu 36520, tiếp sau đó là 36521, là dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 36520, vậy sau 36521 ta phải điền 36522

-HS lần lượt đọc từng dãy số.

-2 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở.

-HS đọc: 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000

-HS: Các số này đều có hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị bằng 0.

-2 HS nêu.

Đánh giá bài viết
1 578
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm